Insights

V prémiovom segmente nejde len o cenu
Novinky

V prémiovom segmente nejde len o cenu

Ako spotrebitelia vnímajú „prémiovosť“?

Prémiové produkty sa tešia z nárastu predaja naprieč krajinami celého sveta. Predaje v tzv. prémiovej rade, ktorú charakterizuje Nielsen ako produkty s cenou vyššou minimálne o 20% oproti priemernej cene za kategóriu, rastú rapídnou rýchlosťou. Dokonca nárast prémiového sektora predstihuje na mnohých trhoch celkový rast väčšiny rychloobrátkových kategórií. A stále je tu potenciál pre ďalší rast, keďže kúpna sila tiež narastá. Tvrdenia podporuje aj fakt, že až štyria z desiatich slovenských respondentov (41%) globálnej štúdie Nielsen zameranej na skúmanie vnímania „prémiovosti“ hodnotí svoju finančnú situáciu ako lepšiu ako pred piatimi rokmi, kým za horšiu ju považuje približne štvrtina (27%). Avšak za celosvetovým nárastom prémiového segmentu je nielen zvýšený dopyt hnaný vyššou kúpnou silou, ale aj väčšia ponuka zo strany tak veľkých, ako aj menších výrobcov a dostupnosť nových, inovatívnych značiek.   

Ale ako spotrebitelia vnímajú „prémiovosť“? Ukazuje sa, že väčšine respondentov nejde len o vyššiu cenu. V skutočnosti menej ako tretina respondentov v rámci celosvetovej štúdie (31%) a na Slovensku len 22% tvrdí, že produkt považujú za prémiový, ak je drahý, čo je jasným znamením pre firmy, ktoré dvíhajú ceny bez vysvetlenia hodnôt produktov a udania jasných príčin zmien. Naopak, spotrebitelia definujú prémiové produkty vďaka ich výnimočnej kvalite. Takmer polovica slovenských respondentov deklaruje, že prémiové výrobky sú vyrobené z kvalitných materiálov alebo ingrediencií a 41% si myslí, že výrobky prémiovej rady majú okrem zloženia aj vynikajúcu funkciu alebo výkon. 36% považuje za prémiový taký tovar, ktorý ponúka niečo špecifické, čo nemá žiadny iný produkt a presná tretina vníma výnimočný štýl alebo dizajn ako charakteristický znak prémiového produktu.

Spotrebitelia nakupujú prémiové produkty z racionálnych, ale aj emotívnych príčin. Avšak emócie viac rezonujú v rozvojových krajinách, kde sú vyššie ašpirácie na status a úspech. Preto napríklad len 22% slovenských spotrebiteľov (oproti globálnemu priemeru 45%) uviedlo, že nákup prémiových výrobkov im dáva pocit úspechu, ešte menšia skupina – len 14% deklaruje, že je pre nich dôležité, ako ich priatelia vnímajú luxusné značky alebo produkty. 12% slovenských respondentov si kupuje prémiové produkty, aby sa odlíšili od ostatných, čo je výrazne menej ako celosvetový priemer 34%, a dokonca aj európsky (17%).

Štúdia spoločnosti Nielsen okrem identifikovania atribútov, ktoré spotrebitelia hľadajú v „prémiovosti“ produktu a odhaľovania dôvodov, ktoré sú za nákupom takýchto produktov, skúmala aj škálu kategórií, za ktoré sú spotrebitelia najviac ochotní zaplatiť vyššiu cenu. Medzi slovenskými respondentmi, podobne ako u českých susedov, najviac dominovala kategória káva/čaj, kde sa takmer tretina (30%) respondentov vyjadrila, že by zvažovala kúpu prémiovej ponuky. Nasleduje osobná elektronika ako mobil, tablet atď. (26%), mliečne produkty (25%), oblečenie (25%), mäso/ morské plody (23%), ústna hygiena (21%) a chlieb / pečivo (21%).  Približne štvrtina respondentov uviedla, že nie je ochotná platiť viac ako priemernú cenu za žiadny produkt.

O GLOBÁLNEJ ŠTÚDII NIELSEN

Výsledky globálnej štúdie zameranej na vnímanie „prémiovosti“ sú založené na odpovediach viac ako 30 000 respondentov s online prístupom v 63 krajinách sveta, v ktorých je internetová penetrácia minimálne 60% alebo online populácia dosahuje minimálne 10 miliónov respondentov. Vzorka respondentov je v každej krajine zostavená reprezentatívne z hľadiska veku a pohlavia. Odpovede prieskumu sú založené na deklarovanom správaní.  Zber dát prebiehal v období od 1. do 23. marca  2016.

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

 Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna výskumná agentúra, ktorá poskytuje celkové pochopenie toho, čo spotrebitelia na celom svete sledujú a kupujú. Nielsen nemeria iba televízne vysielanie, ale aj sledovanosť na ostatných zariadeniach vrátane online merania alebo merania mobilnej komunikácie. V rámci sledovania rýchloobrátkového tovaru ponúka výrobcom spotrebného tovaru a obchodným reťazcom rozsiahly pohľad na celkový vývoj v oblasti FMCG. Vďaka spojeniu merania televíznej a online sledovanosti s informáciami o vývoji rýchloobrátkového tovaru poskytuje Nielsen svojim klientom najkvalitnejší zdroj dát, ako aj analytické služby. Nielsen pôsobí vo viac ako 100 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90% celkovej svetovej populácie. Pre viac informácií navštívte  www.nielsen.com.