Insights

Prvý kvartál 2017: spotreba napriek zvyšujúcim sa cenám naďalej rastie
Novinky

Prvý kvartál 2017: spotreba napriek zvyšujúcim sa cenám naďalej rastie

Napriek zvyšujúcim sa cenám rýchloobrátkového tovaru v maloobchode sa v prvom kvartáli 2017 zvýšila aj spotreba, čo potvrdzuje aj rastúca ekonomika Slovenska. V porovnaní s prvým kvartálom roku 2016 došlo k nárastu cien potravinárskeho a drogistického tovaru o 1,4% , čo je najvyšší rast cien za posledné roky. Spotreba sa zvýšila o 2,5% aj napriek tomu, že obdobie Veľkej noci bolo v roku 2017 posunuté do druhého kvartálu, kým v roku 2016 boli veľkonočné sezónne predaje realizované v marci. Vo väčšine európskych krajín došlo vzhľadom na neskoršie jarné sviatky k poklesu spotreby v prvých troch mesiacoch roka oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, napríklad v susedných krajinách V4 spotreba klesala: v Českej republike -0,9%, v Poľsku -2,4% a v Maďarsku -1%.  Slovensko sa tak znovu zaradilo na popredné priečky v raste spotreby rýchloobrátkového tovaru v Európe a po Turecku má najvyšší nominálny rast spomedzi zaradených 21 európskych krajín. Údaje vyplývajú z globálnej štúdie Growth reporter, ktorú kvartálne pripravuje spoločnosť Nielsen na základe monitorovania čo najširšieho možného koša potravín  a drogistického tovaru v sledovaných maloobchodných predajných kanáloch.

DROGISTICKÝ TOVAR SA VIAC PROMUJE: CENY KLESAJÚ A SPOTREBITELIA REAGUJÚ VÄČŠÍMI NÁKUPMI

Ťahúňom spotreby na Slovensku sa okrem potravinových kategórií stal v prvom kvartáli hlavne kôš drogistických kategórií, ktorého spotreba výrazne rastie už tretí kvartál od polovice roka 2016. Kým potraviny v maloobchode spomalili rast v predanom objeme na +1,1%, drogistický tovar rástol až o +8,7% vs. Q1 2016. Zaujímavý je vývoj cien, ktoré vykazujú opačný trend v týchto dvoch sektoroch: potravinový kôš zdražel priemerne o +2,2%, drogistický tovar naopak zaznamenáva už druhý kvartál pokles cien (-2,3%) vďaka silnejúcim promočným aktivitám. K najvýraznejšiemu, až dvojcifernému poklesu cien -10,3 %, došlo v segmente prípravkov pre domácnosť, naopak najvýraznejšie zvýšenie cenovej hladiny pri kvartálnom porovnaní sa prejavilo v segmente mliečnych produktov (+5,4%).

O NIELSEN GLOBÁLNEJ ŠTÚDII GROWTH REPORTER

Štúdia porovnáva celkovú dynamiku maloobchodného trhu rýchloobrátkového tovaru v 21 európskych krajinách. Do výsledkov je zaradený najširší možný kôš potravín  a drogistického tovaru, ktorý je dlhodobo monitorovaný spoločnosťou Nielsen v jednotlivých krajinách a v sledovaných predajných kanáloch.

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

 Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna výskumná agentúra, ktorá poskytuje celkové pochopenie toho, čo spotrebitelia na celom svete sledujú a kupujú. Nielsen nemeria iba televízne vysielanie, ale aj sledovanosť na ostatných zariadeniach vrátane online merania alebo merania mobilnej komunikácie. V rámci sledovania rýchloobrátkového tovaru ponúka výrobcom spotrebného tovaru a obchodným reťazcom rozsiahly pohľad na celkový vývoj v oblasti FMCG. Vďaka spojeniu merania televíznej a online sledovanosti s informáciami o vývoji rýchloobrátkového tovaru poskytuje Nielsen svojim klientom najkvalitnejší zdroj dát, ako aj analytické služby. Nielsen pôsobí vo viac ako 100 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90 % celkovej svetovej populácie. Pre viac informácií navštívte  www.nielsen.com.

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571