Insights

ROK 2016: Slovensko na vrchole európskeho rebríčka spotreby
Novinky

ROK 2016: Slovensko na vrchole európskeho rebríčka spotreby

Z aktuálne zverejnených údajov štúdie Growth Reporter globálnej výskumnej agentúry Nielsen vyplýva, že v európskom regióne sa v roku 2016 ceny rýchloobrátkového tovaru (FMCG) v maloobchode priemerne zvýšili o 1%, čo je najpomalší rast za posledných 6 rokov. Európska spotreba stúpla medziročne len o 0,4% a spolu s pomalým rastom cien to negatívne ovplyvnilo rast tržieb. Tie zaznamenali za posledných desať rokov najnižší medziročný nárast (+1,3%).

V rámci sledovaných európskych trhov už dlhodobo sledujeme najvyšší medziročný rast maloobchodných tržieb v Turecku (9,1%). O viac ako 3% rástli tržby v roku 2016 už len v Poľsku (3,6%) a Španielsku (3,1%). Naopak, k poklesom tržieb došlo v troch európskych krajinách: Grécku (-6,7%), Fínsku (-4,1%) a Veľkej Británii (-0,3%).

Pozn. Interpretácia grafu: Za nominálnym rastom Slovenskej republiky 2,8% je nárast spotreby rýchloobrátkového tovaru o 3,4% a pokles cien o – 0,7%.

Za nízkou spotrebou v európskom regióne stoja predovšetkým najväčšie západoeurópske krajiny, z ktorých ani jedna nedosiahla objemový nárast nad 3%, dokonca v Nemecku spotreba klesla o -0,8% a vo Veľkej Británii, ktorá dlhšiu dobu bojuje s defláciou, o -0, 3%.

SLOVENSKO si v rámci Európy vyslúžilo prvenstvo v spotrebe, keď zaznamenalo medziročný nárast predaného objemu tovaru o 3,4% a hneď za ním sa na druhom mieste umiestnila Česká republika (3,1%). Za vyššou spotrebou oboch krajín je nutné vidieť okrem klesajúcej nezamestnanosti a rastu HDP aj jeden z najväčších poklesov priemernej ceny predávaného tovaru v rámci európskych krajín – na Slovensku to bolo v roku 2016 až -0,7%.

Ťahúňom minuloročnej spotreby na Slovensku sa stali rovnako potravinárske ako aj drogistické kategórie, najvýraznejšie však rástli papierové produkty – o viac ako 6%. O 4% narástol aj objem drogistických výrobkov pre domácnosť, z potravinárskych kategórií sa z najvyššieho rastu tešili kategórie nealkoholických nápojov a cukroviniek. Najvýraznejší pokles ceny zaznamenali mliečne výrobky, a to priemerne až o -4,4%.

O NIELSEN GLOBÁLNEJ ŠTÚDII GROWTH REPORTER

Štúdia porovnáva celkovú dynamiku maloobchodného trhu rýchloobrátkového tovaru v 21 európskych krajinách. Do výsledkov je zaradený najširší možný kôš potravín  a drogistického tovaru, ktorý je dlhodobo monitorovaný spoločnosťou Nielsen v jednotlivých krajinách a v sledovaných predajných kanáloch.

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

 Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna výskumná agentúra, ktorá poskytuje celkové pochopenie toho, čo spotrebitelia na celom svete sledujú a kupujú. Nielsen nemeria iba televízne vysielanie, ale aj sledovanosť na ostatných zariadeniach vrátane online merania alebo merania mobilnej komunikácie. V rámci sledovania rýchloobrátkového tovaru ponúka výrobcom spotrebného tovaru a obchodným reťazcom rozsiahly pohľad na celkový vývoj v oblasti FMCG. Vďaka spojeniu merania televíznej a online sledovanosti s informáciami o vývoji rýchloobrátkového tovaru poskytuje Nielsen svojim klientom najkvalitnejší zdroj dát, ako aj analytické služby. Nielsen pôsobí vo viac ako 100 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90 % celkovej svetovej populácie. Pre viac informácií navštívte  www.nielsen.com.

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571