Insights

Upratovanie sa začalo – na jar rastú tržby za čistiace prostriedky
Novinky

Upratovanie sa začalo – na jar rastú tržby za čistiace prostriedky

Koniec marca nám okrem teplejších dní a nádychu jari prináša aj prípravy na Veľkú noc. Okrem tradičného pečenia a varenia nás čaká jarné upratovanie, čo sa začína prejavovať v nákupoch Slovákov. Potvrdzujú to aj dáta maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen, z ktorých vyplýva, že marcové tržby za čistiace prostriedky majú po zimných mesiacoch rastúcu tendenciu. Darí sa im aj v celoročnom porovnaní, keďže slovenskí spotrebitelia minuli za čistiace prostriedky v roku 2018 viac ako 54 miliónov eur, čo je o 4 % viac ako v roku 2017 (*v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra, a v drogériách).

DROGÉRIE POSILŇUJÚ SVOJE POSTAVENIE

Najdôležitejším predajným formátom pre čistiace prostriedky sú hypermarkety a supermarkety, ktoré generujú takmer polovicu z ich tržieb (49 %). Slovenskí zákazníci však čoraz častejšie nakupujú čistiace prostriedky aj v drogériách, ktoré tvoria v súčasnosti viac ako štvrtinu z tržieb (28 %). Čističom sa v drogériách darí veľmi dobre, čo potvrdzuje aj dynamický, až dvojciferný nárast tržieb na tomto trhu o 14 % (vs. rok 2017). Stúpajúca významnosť drogérií je viditeľná vo všetkých kategóriách čistiacich prostriedkov.

¾ TRŽIEB ČISTIČOV MINIEME NA UNIVERZÁLNE PRODUKTY, ČISTIČE TOALIET, KÚPELNÍ A KUCHÝŇ

Najväčšiu časť našich výdavkov na čistiace prostriedky tvoria tzv. univerzálne čističe, ktoré si ukrajujú z koláča tržieb maloobchodníkov až 40 %. Do tejto kategórie patria jednak čistiace prostriedky bez špeciálneho určenia miesta, ako aj prostriedky určené na čistenie kúpeľne, kuchyne a pod. Práve tržby za tieto čističe dlhodobo významne rastú a zároveň najvýraznejšie ťahali aj medziročný celkový nárast tržieb za čistiace prostriedky – slovenskí spotrebitelia za ne zaplatili o 1,2 milióna eur viac ako v roku 2017. V závese za nimi s podielom 37 % nasledujú WC čističe, ktoré si udržiavajú kontinuálny nárast tržieb okolo 3 %.

Ďalšie segmenty už tvoria päť alebo menej percent z celkových tržieb: 5 % minieme za čističe na nábytok, ktorých predaj v marci kulminuje a vyššie predaje dosahujú už len v decembri. O niečo menší podiel (4 %) patrí čističom okien a tiež čistiacim prostriedkom na podlahy, v rámci ktorých sa tiež prejavuje vysoká jarná sezónnosť – tržby v marci rastú rýchlejšie ako celoročný priemer o 17 až 18 %.

PREFERUJEME ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Veľkú časť nákupov v segmente čistiacich prostriedkov tvoria značkové produkty. Za privátne značky sme v minulom roku utratili len 14 % z celkových tržieb, čo je pod priemerom typickej drogistickej kategórie, kde podiel privátnych značiek dosahuje okolo 22 %. Najvyšší podiel privátnych značiek (okolo 20 %) spomedzi čističov, avšak stále pod priemerom, zaznamenali obratovo menšie kategórie, akými sú napríklad čističe na nábytok, dezinfekčné prostriedky pre domácnosť alebo čističe okien.