Insights

V Januári sa dôležitosť privátnych značiek zvyšuje
Woman in drugstore
Novinky

V Januári sa dôležitosť privátnych značiek zvyšuje

Január je mesiacom, kedy významne klesajú tržby v slovenskom maloobchode po najsilnejšom poslednom mesiaci v roku. V prípade potravín je prvý mesiac roka aj sezónne najslabším z hľadiska tržieb. Po značne vyprázdnených peňaženkách ako aj výrazných promóciách maloobchodníkov stúpa v tomto mesiaci popularita privátnych značiek (pozn. vlastné značky potravinárskych a drogistických reťazcov). Tie sú aj napriek trendu premiumizácie, ktorý sledujeme v sektore privátnych značiek v priebehu posledných rokov, stále lacnejšou alternatívou značkových produktov.

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen tržby za privátne značky na slovenskom maloobchodnom trhu s potravinami a zmiešaným tovarom a v drogériách v roku 2018 presiahli 4 miliardy eur, čo znamená mierny medziročný nárast o pol percenta. Privátne značky tvoria viac ako pätinu z celkového obratu potravinárskeho a drogistického košíka a ich podiel na našom trhu v posledných troch rokoch klesá. Dôvodom je fakt, že tržby za privátne značky rastú pomalšie ako tržby celej skupiny „značkových“ produktov. Podpisujú sa pod to stále výrazné zľavové akcie a zároveň preferencie slovenských spotrebiteľov kupovať značkové produkty. Zaujímavosťou susedného českého trhu, pre ktorý je rovnako ako pre Slovensko typický menší podiel privátnych značiek a vysoké percento tovaru predaného v zľavových „promočných“ akciách, je mierna zmena trendu v nakupovaní „privátiek“. V priebehu minulého roka došlo v potravinovom košíku českých spotrebiteľov k miernemu zvýšeniu podielu privátnych značiek, kým na Slovensku sme zmenu klesajúceho podielu zatiaľ nezaznamenali.

Január je špecifickým mesiacom nielen kvôli výraznému poklesu tržieb celého nákupného košíka potravín a drogérie, ale pre privátne značky znamená aj nárast ich významnosti a ich podiel je v prvom mesiaci roka najvyšší. V kombinácii s hlavným motívom nákupu privátnych značiek, akým je nižšia cena, môžeme predpokladať preukázateľne vyššiu potrebu šetriť po Vianociach. Práve v decembri je totiž vyšší záujem o drahšie značkové produkty a, naopak, „privátky“ sú koncom roka pre spotrebiteľov menej atraktívne.

V rámci top 30 najvýznamnejších potravinárskych produktových skupín majú privátne značky najväčšie zastúpenie v mlieku, kde viac ako dve tretiny z celkových tržieb tejto kategórie (67 %) putujú na produkty privátnych značiek a zaplatíme za ne priemerne o pätinu menej ako za mlieko vyrobené pod značkou výrobcu. Takmer polovičný podiel (49 %) dosahujú privátne značky v smotanách a tretiu priečku v dôležitosti privátnych značiek obsadzujú cestoviny s podielom 38 %. Pri cestovinách je cenový rozdiel medzi „privátkou“ a „značkovými“ cestovinami väčší, približne 80 centov na jeden kilogram. Obdobný podiel ako pri cestovinách nachádzame aj v „privátkach“ syrov a vlastné značky reťazcov sú pre spotrebiteľov obľúbenou alternatívou aj v slaných snackoch, kde viac ako 30 % celkových tržieb smeruje práve na produkty privátnych značiek.

Podiel privátnych značiek väčšiny kategórií prevyšuje v januári ich celoročnú dôležitosť a najviac viditeľné je to pri kuchynských olejoch, ktorých privátne značky tvoria v januári 28 % z tržieb kuchynských olejov (oproti celoročnému priemeru 22 %). Spomedzi ďalších kategórií najvyšší nárast podielu privátnych značiek v januári vidíme aj v maslách a margarínoch či konzumných liehovinách.

Pri rovnakom pohľade na drogistický košík v kontexte zastúpenia privátnych značiek v rámci porovnávaných kategórií (t.j. top 30 najvýznamnejších drogistických produktových skupín podľa tržieb) si prvenstvo udržujú papierové vreckovky, ktorých privátne značky tvoria až 70 % z celkového obratu a ich cena je priemerne až o 45 % nižšia ako cena „značkových“ vreckoviek. Aj ďalšie dve priečky zastupujú papierenské kategórie – papierové kuchynské utierky dosahujú vysoký podiel „privátiek“ na úrovni 66 % a o niečo nižšie zastúpenie majú privátne značky v toaletnom papieri (64 %). Približne polovičný podiel dosahujú vlastné značky reťazcov v segmente detská kozmetika a plienky. Ďalšou významnou skupinou je krmivo pre psy a mačky s podielom nad 40 %, kým v ďalších segmentoch je podiel privátnych značiek už rádovo nižší. Aj v prípade krmív pre psov a mačky spotrebitelia výrazne ušetria kúpou privátnych značiek, keďže produkty tejto kategórie sú v priemere o 36 % lacnejšie.

Pri pohľade na drogistický košík však vidíme všeobecne vyšší priemerný podiel privátnych značiek v porovnaní s potravinami a v januári až tak výrazne tento podiel nerastie ako je to pri potravinách. Vyššie zastúpenie privátnych značiek v porovnaní s celým rokom je však badateľné napríklad pri vôňach či detskej kozmetike.