Insights

Slováci fajčia z roka na rok viac
Novinky

Slováci fajčia z roka na rok viac

17 % Chce fajčenie obmedziť

Viac ako dve tretiny slovenskej populácie si dali do nového roka 2019 nejaké predsavzatie a jedným z nich bolo tiež obmedzenie fajčenia, ktoré uviedlo 17 % respondentov. Trh s klasickými cigaretami však z roka na rok rastie, kvôli rastu cien sa dynamickejšie ako predaný objem navýšili tržby. Na nákup cigariet najviac preferujeme klasické obchody s potravinami, ale do popredia sa dostávajú zatiaľ menšinové čerpacie stanice, ktorých obľuba v posledných rokoch stúpla.

Zo spotrebiteľského prieskumu* spoločnosti Nielsen vyplýva, že viac ako dve tretiny slovenskej populácie si dali do nového roku 2019 nejaké predsavzatia, prípadne sú rozhodnutí, že sa niektorým oblastiam budú viac venovať. To je v porovnaní s Českou republikou o polovicu viac (v ČR uviedlo 35 %). Nie je prekvapujúce, že Slováci sa najviac snažia o zmenu životného štýlu, kde to uviedla takmer polovica z nich (48 %), kým u českých susedov to deklarovalo 41 % respondentov. V rámci zdravého životného štýlu sa najviac zo Slovákov prikláňa k zámeru viac sa venovať športu (48 % SR vs. 43 % v ČR) a schudnúť (40 % v SR vs. 32 % ČR). Ďalšou oblasťou je sporenie, kde 41 % Slovákov plánuje viac sporiť a lepšie si strážiť svoje výdavky (32 %). Necelá tretina (31 %) uviedla, že chce v novom roku vylepšiť organizáciu svojho voľného času, aby sa mohli viac venovať svojej rodine a priateľom. Slováci si dávajú záväzky aj na obmedzovanie nezdravých návykov, konkrétne obmedzenie konzumácie sladkostí a čokolády uviedlo 36 % z nich (v ČR len 27 %), k obmedzeniu konzumácie tukov sa prihlásilo 21 % Slovákov, čo je opäť viac ako to deklarujú Česi (17 %) a obmedzenie konzumácie alkoholu uviedlo iba 11 % respondentov.

Obvyklým novoročným predsavzatím je aj obmedzenie fajčenia, čo uviedlo 17 % Slovákov a 5% zo všetkých oslovených respondentov zvažuje prechod na inú formu fajčenia (v ČR iba 1 %).

*Prieskum sme realizovali v spolupráci so spoločnosťou Nielsen Admosphere v januári 2019 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie vo veku 18+ rokov.

Čísla o reálnej spotrebe cigariet z dlhodobého pohľadu však potvrdzujú, že predaj cigariet na Slovensku z roka na rok stúpa. Podľa In­šti­tútu fi­nanč­nej po­li­tiky rastie aj množ­stvo faj­čia­rov, predovšetkým me­dzi mla­dými. Na základe údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen vyplýva, že v minulom roku 2018 sa v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom (bez Metra), na čerpacích staniciach, v tabakových predajných miestach a gastro zariadeniach nakúpilo celkom 6,9 miliardy kusov cigariet v hodnote 1,1 miliardy eur. Spotreba tak medziročne stúpla o viac ako 4 %, čo v prepočte znamená nárast o 273 miliónov kusov cigariet. Vyšší dopyt spolu s navýšením ceny v priemere o 3 % akcelerovali nárast tržieb o takmer 7 % a slovenskí spotrebitelia tak za cigarety minuli o 74 miliónov eur viac ako v roku 2017. Kým v roku 2017 zaplatil fajčiar v priemere za jednu krabičku 3,20 EUR, minulý rok to bolo o 10 centov viac. Najdrahšie značky nárastom ceny trpeli najviac a Slováci sa tak priklonili k lacnejším variantám. Dopad plánovaných zmien cien cigariet na spotrebu v dôsledku zvýšenia spotrebnej dane, ktorá platí od 1. februára tohto roka, ako aj nariadenie Európskej komisie o identifikačných a ochranných prvkoch pre pohyb cigariet v Európe, budeme vyhodnocovať v priebehu roka 2019.

Z pohľadu sezóny platí, že viac ako štvrtina ročnej spotreby cigariet sa predá v letnom období od júna do augusta. V minulom roku však nástup teplého počasia začal už v apríli a príjemné teploty pokračovali až do októbra, čo výrazne prispelo k navýšeniu spotreby, nakoľko pobyt či posedenia vonku dávajú väčší priestor aj príležitostným fajčiarom. Naopak, v zimnom období  január až marec je spotreba cigariet najnižšia, na čo majú, okrem chladnejšieho počasia, vplyv aj novoročné predsavzatia.

Najvýznamnejším predajným kanálom sú už dlhodobo maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom, kde sa zrealizuje až 45 % tržieb. Na trhu s cigaretami v posledných rokoch evidujeme pokles dôležitosti tabakových predajní, ktoré však stále tvoria takmer 30 % tržieb. Takýto vývoj súvisí jednak so zmenou štruktúry maloobchodných prevádzok, kedy počet tabakových predajní z roka na rok klesá a na druhej strane sledujeme postupný nárast počtu čerpacích staníc. Nakupovanie cigariet na čerpacích staniciach sa stáva u Slovákov populárnejšie – ide o tzv. convenience nákupný kanál, ktorý v súčasnosti tvorí už 15 % z celoročného obratu cigariet. Z pohľadu možnosti propagácie sú to práve čerpacie stanice, ktoré umožňujú väčšiu podporu predaja vďaka reklame a vystaveniu jednotlivých značiek. Rôzne obmedzenia týkajúce sa ochrany nefajčiarov sa významne neprejavujú na predajoch cigariet v gastro zariadeniach (tzv. Horeca), ktoré si stále udržiavajú významnosť okolo 10 %.

Segmentácia cigariet

Spotrebitelia najviac preferujú tzv. light cigarety, ktoré tvoria nadpolovičnú väčšinu tržieb (58 %). V súvislosti s preferenciou zdravšieho životného štýlu ich obľúbenosť v posledných rokoch narastá na úkor klasických “full flavour” cigariet, ktoré predstavujú viac ako tretinu celkového obratu (35 %). Tržby za klasické cigarety síce rastú, no dynamickejšie rastú tržby za spomínané “light” cigarety a ešte viac za menšinový segment “ultra light” cigariet. Ľahšie verzie si upevňujú svoju pozíciu aj vďaka tenkým variantám, ako sú “super slim” (7 %), ktorých tržby sa medziročne zvýšili až dvojciferným tempom, avšak z pohľadu hrúbky prevládajú naďalej cigarety v štandardnej hrúbke (91 %).