Legal

MARKETINGOVÉ OZNÁMENIE

Marketing služieb: Spoločnosť Nielsen neposkytuje služby priamo širokej verejnosti, ale predáva svoje služby iným spoločnostiam, inštitúciám a vládnym agentúram.