INSIGHTS

Small But Mighty: Seizing Untapped Opportunities in Southeast Asia
ข่าว

Small But Mighty: Seizing Untapped Opportunities in Southeast Asia

ในระหว่างที่โลกเราในปัจจุบันดูเหมือนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นัก แต่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเอเชีย แปซิฟิกคือหัวใจสำคัญในการผลักดันการเติบโตของสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรชนชั้นกลางในโลกนี้นั้นอาศัยอยู่ในเอเชีย

การเติบโตของทวีปนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของจีน และยักษ์ใหญ่ในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม หากเรามองไปที่อนาคตข้างหน้า จะเห็นได้ว่าประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายมาเป็นพรมแดนต่อไปในการเติบโตของเอเชีย

พร้อมแล้วที่จะแสดงศักยภาพ

ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่เพียง 2.6% ของพื้นที่โลกทั้งหมด ภูมิภาคนี้กลับเป็นที่อยู่ของประขากรถึง  8.3% ของประชากรโลก และจำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีการเติบโตที่เร็วกว่าประชากรของสหรัฐอเมริกา, จีน และสหราชอาณาจักรเสียอีก

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามต่างมีการเติบโตของ GDP ที่เสถียร และความเชื่อมั่นผู้บริโภคของภูมิภาคนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราเห็นได้ถึงทัศนคติในแง่บวกที่เพิ่มขึ้นของมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ในขณะที่รายได้ของครัวเรือนในภูมิภาคเติบโตขึ้น ความคิดของผู้บริโภคต่อชีวิตความเป็นอยู่ทางการเงินก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว 72% ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าพวกเขามีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับห้าปีที่แล้ว โดยผู้บริโภคในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นถึงความคิดแง่บวกที่สุดในด้านนี้

กำลังซื้อก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังเติบโต ด้วยผู้บริโภคหนึ่งในสองเห็นด้วยว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและสามารถซื้อสิ่งที่พวกเขาต้องการซื้อได้ ในขณะที่หนึ่งในห้าเห็นด้วยว่าพวกเขาสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ

ความสะดวกสบายคือกุญแจสำคัญ

ประชากรในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมีอายุน้อย โดยที่ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีการเชื่อมต่อกับดิจิตอลสูง มีความต้องการในด้านความสะดวกสบาย ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านค้าปลีกมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เราเห็นการขยายตัวของร้านค้ารูปแบบขนาดเล็กในหลายๆ ประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในขณะที่อีคอมเมิร์ซกำลังได้รับความสนใจในตลาด อย่างสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

 

ตัวชี้วัดเชิงบวกทั้งหมดเหล่านี้ นำไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลยุทธ์ใดเพียงกลยุทธ์เดียวที่จะทำให้ชนะได้ทั้งหมด เพราะแต่ละประเทศต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตนเอง

รายงาน What’s Next In Southeast Asia report ของเราจะแสดงให้เห็นถึงตัวขับเคลื่อนสำคัญของแต่ละตลาด รวมไปถึงปัจจัยที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างของแต่ละประเทศอย่างละเอียด