Legal

Sayın Müşterimiz / Hizmet Sağlayıcımız / Tedarikçimiz / Alt Yüklenicimiz,

Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. ile yürüttüğünüz iş ilişkimiz çerçevesinde belirli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından iş ilişkisinin gereklilikleri ile sınırlı olarak sizlerden toplanmıştır.  Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu sürelerce saklanmaktadır ve sürelerin dolması akabinde silinecek, anonim hale getirilecek veya imha edilecektir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilişkin aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni ile Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. (“Nielsen”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca siz müşterilerimizi ticari ilişkimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinize yönelik olarak bilgilendirmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimiz çerçevesinde sizlerden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri toplanmamıştır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu şirket merkezi İçerenköy Mh.Umut Sk.And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti.’dir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Nielsen ile ticari ilişkinizin gereklikleri çerçevesinde Nielsen ile akdedeceğiniz sözleşme, cari hesap formu, Nielsen adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız, ticari ilişki çerçevesinde gerçekleştirilen iletişimler kanalıyla KVKK Madde 5/2 (c) çerçevesinde aramızdaki ticari ilişkinin kurulması amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmıştır. 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde KVKK Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları uyarınca işlenir:  

 • Ticari ilişkimizin ve aramızdaki sözleşmesinin kurulması ve ifası
 • Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi
 • Hizmet ve ürünlerimize yönelik soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi
 • Nielsen’in ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen sürelerin dolması akabinde Şirketimiz tarafından silinir / anonim hale getirilir / imha edilir. 

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Nielsen, Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan:

 • depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, 
 • hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Çalışma kapsamında hizmet alınan Grup Şirketlerimize,
 • iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

aktarabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden www.nielsen.com.tr adresli internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Nielsen’a iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. 

Posta adresi : İçerenköy Mh. Umut Sk. And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul

E- posta adresi: TR.kvkk@nielsen.comKep adresi : Nielsen.Turkey@hs08.kep.tr