NGHIÊN CỨU

[INFOGRAPHIC] TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG FMCG TẠI VIỆT NAM TRONG QUÝ 2/2015
Tin tức

[INFOGRAPHIC] TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG FMCG TẠI VIỆT NAM TRONG QUÝ 2/2015

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/press-room”,”title”:”Thu00f4ng cu00e1o bu00e1o chu00ed”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Infographic minh họa tổng quan thị trường FMCG tại Việt Nam trong Quý 2/2015, các nhóm ngành hàng tăng trưởng mạnh và sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị.

Vui lòng bấm vào link bên dưới để nghe lại bản thu của Hội thảo trực tuyến: Tổng quan thị trường Việt Nam Quý 2/2015 do Nielsen thực hiện.