NGHIÊN CỨU

[INFOGRAPHIC] CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM QUÝ 3/2015
Tin tức

[INFOGRAPHIC] CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM QUÝ 3/2015

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/press-room”,”title”:”Thu00f4ng cu00e1o bu00e1o chu00ed”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Infographic – thể hiện các thông số liên quan đến Chỉ số niềm tin NTD Việt Nam, Quý 3/2015.

Vui lòng bấm vào link này để xem thông tin chi tiết về Báo cáo này. Tải infographic này tại đây.