NGHIÊN CỨU

[INFOGRAPHIC] VIỆT NAM VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2015
Tin tức

[INFOGRAPHIC] VIỆT NAM VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2015

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/press-room”,”title”:”Thu00f4ng cu00e1o bu00e1o chu00ed”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Hãy cùng Nielsen điểm qua những diễn biến trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong năm 2015 cũng như xu hướng tiêu dùng của người Việt và niềm tin của nhà bán lẻ trong năm qua. Infographic bên dưới cũng sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về các ngành hàng tiêu dùng nào đang tăng trưởng trên thị trường và xu hướng của các kênh thương mại, khu vực nông thôn/thành thị và cả xu hướng tiêu dùng trong năm 2016.

Xem báo cáo đầy đủ

Tải infographic (Please open the file and scroll down for English version)

[INFOGRAPHIC] VIỆT NAM VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2015

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.