NGHIÊN CỨU

Nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ/hệ thống cửa hàng
Báo cáo

Nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ/hệ thống cửa hàng

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”Nghiu00ean cu1ee9u”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

VIỆT NAM, Ngày 20 tháng 11 năm 2014 – Theo báo cáo công bố của Nielsen, công ty thông tin và đo lường hàng đầu, thái độ đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ hoặc các thương hiệu sản phẩm đặc trưng của cửa hàng được cải thiện trên khắp Đông Nam Á. Hầu hết người tiêu dùng trong khu vực cho thấy nhận thức của họ về các nhãn hàng riêng đã được cải thiện theo thời gian và phần lớn xem nhãn hàng riêng như một giải pháp hữu hiệu đối với các nhãn hiệu có tên tuổi.

Theo báo cáo về nhãn hiệu riêng toàn cầu của Nielsen, trong đó nhấn mạnh nhận thức của người tiêu dùng hiện nay về chất lương, giá trị, phân loại và đóng gói của nhãn hiệu riêng, 84% người tiêu dùng Việt Nam nói rằng nhận thức của họ về các thương hiệu riêng đã được cải thiện theo thời gian và đây là mức cao nhất trên toàn cầu. Tỷ lệ này đạt 83% tại Thái Lan (thứ tư cao nhất trên toàn cầu), 77% tại Philippines, 70% tại Malaysia, 66% tại Indonesia và 64% tại Singapore, so với tỷ lệ 71% của người tiêu dùng toàn cầu.

Báo cáo của Nielsen nhấn mạnh bước phát triển vượt trội trong niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nhãn hiệu bán lẻ riêng so với kết quả của báo cáo về nhãn hiệu riêng do công ty thực hiện vào năm 2010. Niềm tin tiêu dùng các nhãn hàng riêng đặc biệc cao ở Philippines, nơi ba phần tư người tiêu dùng (75%) xem các nhãn hàng riêng là một lựa chọn thay thế tốt cho các thương hiệu nổi tiếng (tăng 24 điểm so với năm 2010), 69% cho rằng chất lượng của các sản phẩm nhãn hiệu riêng cũng ngang với các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng (tăng 28 điểm), và hơn phân nửa (54%) tin rằng một vài sản phẩm nhãn hiệu riêng có thể tốt hoặc tốt hơn các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng. Niềm tin tiêu dùng này cũng khá cao tại Thái lan và Malaysia với hơn 3 trong 5 người tiêu dùng (lần lượt là 65% và 62%) tin rằng các nhãn hiệu riêng là những lựa chọn thay thế tốt cho các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng (tăng tuần tự 22 điểm và 16 điểm). Hơn phân nửa người Thái Lan và Malaysia (55% và 52%) cho rằng chất lượng của các sản phẩm nhãn hàng riêng có thể so sánh với các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng (tăng 40 điểm và 29 điểm). Trong khi đó 61% người tiêu dùng Thái Lan và Malaysia tin rằng một vài sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng là tốt hoặc tốt hơn sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên do thị phần của các nhãn hàng riêng trong khu vực vẫn còn thấp nên sự cải niềm tin tiêu dùng đối với các sản phẩm này vẫn chưa tác động đến doanh số của các sản phẩm với nhãn hiệu riêng. Trong khi 2 phần 3 người mua sắm Singapore (66%) và 28% người mua sắm Thái Lan là những người mua sản phẩm nhãn hàng riêng thường xuyên, các sản phẩm nhãn hàng riêng chỉ chiếm chưa đến 10%  trong tổng giá trị mua sắm tại cả 2 thị trường này (Xem biểu đồ 2). Thị phần tổng thể của nhãn hàng riêng trong khu vực vẫn rất thấp, tỉ lệ này tại Singapore là 6.3% và tại Thái Lan chỉ là 2.9%.

Theo Ông Pete Gale, Trưởng Dịch Vụ Bán Lẻ của Nielsen tại Châu Á Thái Bình Dương, “Với tỷ lệ ngày càng tăng của mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại đang nổi lên khắp Đông Nam Á, nhận thức và niềm tin tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng đang tăng dần lên. Tuy nhiên việc nâng cao nhận thức này vẫn chưa thể mang đến những thay đổi đáng kể trong doanh thu, và thị phần của các nhãn hàng riêng trong khu vực chỉ tăng nhẹ trong thập kỷ qua khi các hoạt động quảng cáo của thương hiệu nổi tiếng gia tăng. “

Khi nói đến giá của sản phẩm nhãn hàng riêng, nhận thức xung quanh vấn đề giá của sản phẩm so với chất lượng không được khả quan trong khu vực Đông Nam Á so với tỉ lệ trung bình trên thế giới. Chỉ 46% người Indonesia tin rằng các sản phẩm mang nhãn hàng riêng có giá hợp lý, đây là tỉ lệ thấp nhất trong khu vực và thấp thứ sáu trên toàn cầu, tiếp theo là 55% tại Việt Nam, 57% tại Singapore, 58% tại Malaysia, 59% tại Thái Lan và 66% tại Philippine so với tỉ lệ 67% của người tiêu dùng toàn cầu. Ngược lại khi niềm tin tiêu dùng đối với sản phẩm nhãn hàng riêng ngày càng tăng cao, một số lượng ngày càng tăng của người tiêu dùng nói rằng họ sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm nhãn hàng riêng mà họ thích. Philippine là nước đứng đầu trên toàn cầu, với gần ba phần tư (72%) cho rằng họ sẵn sàng trả bằng hoặc cao hơn cho các sản phẩm nhãn hàng riêng mà họ thích, kế tiếp là 69% người Việt Nam (đứng hàng thứ 5 cao nhất trên toàn cầu) và 64% người Thái Lan (cao hàng thứ 9 toàn cầu).

Theo Ông Gale quan sát, “trong khi đa số người mua sắm Đông Nam Á cảm thấy các sản phẩm bán lẻ nhãn hàng riêng có giá tốt, có một số sản phẩm có thể bắt kịp để so sánh với các sản phẩm nhãn hàng riêng tại các thị trường phát triển lâu hơn như Anh, Mỹ và Úc. Đây là một điều thú vị, tuy nhiên, có một tỷ lệ ngày càng tăng người tiêu dùng đang lên danh mục các sản phẩm nhãn hàng riêng mà họ thích và sẽ mua một lần nữa, ngay cả khi giá của nó đắt hơn giá của các sản phẩm thương hiệu. Điều này nhấn mạnh một cơ hội lớn cho các nhà bán lẻ để điều chỉnh nhãn hàng riêng của họ khác nhau để phục vụ cho thị hiếu địa phương nhằm tăng thêm số người dùng thử và xây dựng lòng trung thành theo thời gian”.

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

Nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các nhà bán lẻ/hệ thống cửa hàng

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.