NGHIÊN CỨU

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM
Báo cáo

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Trong thị trường cạnh tranh như ngày nay, bên cạnh việc hiểu rõ nhu cầu của Người tiêu dùng, tìm hiểu về mối quan tâm của Nhà bản lẻ đang dần trở nên quan trọng hơn để đạt được thành công trên thị trường. Công ty Nielsen Việt Nam – một trong những nhà cung cấp thông tin và dữ liệu hàng đầu đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp với hơn 800 cửa hàng tạp hóa truyền thống trên cả khu vực nông thôn và thành thị để mang đến một báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về nhà bán lẻ.

Bản báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về nhà bán lẻ bao gồm các nội dung dưới đây:

1. CHỈ SỐ NIỀM TIN NHÀ BÁN LẺ:

Chỉ số này được đánh giá dựa trên các tiêu chí (với khoảng thời gian đánh giá là 12 tháng tiếp theo):

  • Thực tế và xu hướng của Ngành bán lẻ;
  • Thực tế kinh doanh của Nhà bán lẻ;
  • Nhu cầu dự trữ hàng hóa.

Chỉ số này sẽ thể hiện được Niềm tin Nhà bán lẻ trên toàn Việt Nam, bên cạnh đó cũng sẽ cung cấp những chỉ số cho riêng khu vực Nông thôn và Thành thị.

2. CÁC MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA NHÀ BÁN LẺ:

Đâu là những mối quan tâm chính của nhà bán lẻ trong 6 tháng tới? Mối quan tâm của Nhà bán lẻ và Người Tiêu Dùng có gì khác biệt?

3. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BÁN HÀNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BỞI CÁC NHÀ BÁN LẺ:

Các chương trình hỗ trợ nào hiệu quả  trong cửa hàng trong suốt 3 tháng qua và nguyên do? Có sự khác biệt nào giữa khu vực nông thôn/thành thị cũng như giữa miền Bắc/Trung/Nam?

4. TOP 15 NHÃN HÀNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHIỀU NHẤT TỪ CÁC NHÀ BÁN LẺ:

Các nhãn hàng được các Nhà bán lẻhỗ trợ nhiều nhất? Các nhà bán lẻ sẽ có những hoạt động nào để  hỗ trợ các nhãn hàng nằm trong Top 3? Doanh nghiệp phải làm gì để nhận được sự hỗ trợ từ khách hàng?

  • Dự trữ sản phẩm của nhãn hàng nhiều hơn và giới thiệu đến người mua hàng nhiều hơn?
  • Tiếp tục bán sản phẩm của nhãn hàng trong 12 tháng tới và tăng khối lượng dự trữ?
  • Tiếp tục bán sản phẩm của nhãn hàng trong 12 tháng tới nhưng vẫn chỉ dự trữ hàng như hiện tại?
  • Không chắc liệu có tiếp tục bán sản phẩm của nhãn hàng này nữa hay không
Bản báo cáo về Nhu cầu của Nhà Bán Lẻ sẽ được thực hiện hàng Quý để liên tục theo dõi và cập nhật tình hình thị trường thực tại. Tuy nhiên, mục 3 (Các chương trình hỗ trợ bán hàng) sẽ được thay thế bởi các chủ đề khác dựa trên tình hình thực tế của mỗi quý.
 
Để biết rõ hơn về báo cáo Nhu cầu của Nhà Bán Lẻ Việt Nam và cách thức nhận báo cáo, xin vui lòng liên hệ với Nguyễn Đức Thiện .