NGHIÊN CỨU

GIỎ HÀNG TRỰC TUYẾN THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?
Báo cáo

GIỎ HÀNG TRỰC TUYẾN THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Việt Nam, ngày 20 tháng 1 năm 2016 – Bán hàng trực tuyến đang phát triển, nhưng khi nói đến mua sắm trực tuyến, không phải tất cả các chuyên mục được ưu tiên mua sắm như nhau. Dưới đây là một cái nhìn tại các giỏ mua sắm trực tuyến của 13.000 người tiêu dùng tại 26 quốc gia. (Xem hình bên dưới)

Cho dù hàng hóa sử dụng lâu dài/dịch vụ hoặc sản phẩm tiêu dùng, việc bán lẻ đa kênh (omni channel) đang là thực tế mới. Người tiêu dùng ngày càng tương tác nhiều với các thương hiệu trên cả hai kênh kỹ thuật số và kênh mua bán ở cửa hàng, không có sự phân biệt giữa hai kênh nói trên. Làm thế nào các nhà bán lẻ và nhà sản xuất có thể thành công trong không gian thương mại đang được kết nối như ngày nay?

Để có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì thúc đẩy và ngăn cản người tiêu dùng để thực hiện mua hàng trực tuyến, vui lòng bấm vào nút xem báo cáo đầy đủ ở góc phải bên trên để tham khảo Báo cáo Thương Mại Toàn Cầu Đang Được Kết Nối phát hành ngày hôm nay của Nielsen.

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

GIỎ HÀNG TRỰC TUYẾN THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.