NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: 5 ĐIỀU CẦN THẤU HIỂU VỀ KÊNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THỐNG TẠI VIỆT NAM
Báo cáo

INFOGRAPHIC: 5 ĐIỀU CẦN THẤU HIỂU VỀ KÊNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THỐNG TẠI VIỆT NAM

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Tại Việt Nam, kênh thương mại truyền thống là kênh mua bán lớn nhất xét cả về số lượng cửa tiệm lẫn doanh số đóng góp cho toàn ngành hàng. Và với một thị trường có đến hơn 1,3 triệu cửa hàng trên toàn quốc thì việc đưa hàng hóa của nhà sản xuất vô cửa tiệm là một thách thức không hề nhỏ nhưng để các sản phẩm đó hiện diện trước mắt người mua hàng lại còn là một thách thức lớn hơn nữa.

Báo cáo mới nhất của Nielsen: Người mua hàng hay nhà bán lẻ – Cần tập trung vào ai tại điểm bán? sẽ chỉ ra những điều mà các nhà làm tiếp thị/phân phối sản phẩm cần phải thấu hiểu về kênh thương mại truyền thống để có thể giành chiến thắng trên thị trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt này. Infographic bên dưới là 5 điểm chính nổi bật mà các nhà sản xuất cần phải thấu hiểu về kênh thương mại truyền thống. Vui lòng bấm vào đây để xem bài viết bình luận của Vaughan Ryan – Tổng Giám đốc Nielsen Việt Nam về báo cáo mới nhất này của Nielsen cũng như tải báo cáo đầy đủ của Nielsen hoặc bấm vào các đường link bên dưới để tải infographic bên dưới bằng Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh.