NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT, QUÝ 2/2016
Báo cáo

INFOGRAPHIC: CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT, QUÝ 2/2016

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Mặc dù có sự giảm nhẹ trong Q2/2016, nhưng mức độ tự tin của NTD Việt Nam vẫn giữ được ở mức cao, đứng thứ 7 trong số các quốc gia có mức độ lạc quan cao nhất trên toàn cầu, theo báo cáo vừa công bố của công ty đo lường và thông tin toàn cầu Nielsen.

Vui lòng bấm vào đây để xem nội dung chi tiết của Báo cáo này. Để tải đầy đủ infographic bên dưới (Tiếng Anh + Tiếng Việt), vui lòng bấm vào nút tải góc trên bên phải.

Xem báo cáo đầy đủ

Tải infographic

INFOGRAPHIC: CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT, QUÝ 2/2016

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.