NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: TOÀN CẢNH KỸ THUẬT SỐ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Báo cáo

INFOGRAPHIC: TOÀN CẢNH KỸ THUẬT SỐ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Xu hướng cùng mức độ sử dụng các dịch vụ nội dung số của người tiêu dùng đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời gian gần đây, và điều này đang tạo ra những cơ hội cho các thương hiệu trong việc tận dụng giải pháp này để gia tăng theo cấp số nhân mức độ kết nối với người tiêu dùng. Với mức độ sở hữu các thiết bị có kết nối của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng gia tăng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể chủ động truy cập vào các dịch vụ nội dung số vào bất cứ khi nào và ở bất cứ nới đâu và bằng bất kỳ thiết bị nào.

Báo cáo về Xu Hướng Đa Nền Tảng tại Việt Nam 2015 của Nielsen (Nielsen Vietnam Cross-Platform Insights Report 2015), cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách người Việt truy cập nội dung số như thế nào trong môi trường đa nền tảng hiện nay. Infographic bên dưới là một số điểm chính nổi bật trong báo cáo này. Vui lòng bấm vào đây để xem thêm nội dung chi tiết của Báo cáo này.