NGHIÊN CỨU

GIẢI PHÁP REAL-TIME MYSTERY SHOPPING – CHỈ TRONG NHÁY MẮT
Báo cáo

GIẢI PHÁP REAL-TIME MYSTERY SHOPPING – CHỈ TRONG NHÁY MẮT

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English*

Khi thực hiện các khảo sát Mystery Shopping, các công ty muốn hiểu được những gì người tiêu dùng nghĩ và cách họ tương tác với một thương hiệu. Vì phương pháp này tìm hiểu khách hàng thông qua quá trình cung cấp dịch vụ hoặc các chương trình đang được thực hiện, các công ty có thể dùng kết quả để xác định được hiệu quả của chương trình hay dịch vụ của mình, xác định những phần cần phải cải thiện để đạt được các tiêu chuẩn đúng mục tiêu. Nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào để có những hành động ngay lập tức để cải thiện dịch vụ hay các chương trình, và nhằm cải thiện hiệu suất của công ty so với các đối thủ cạnh tranh.

Phương pháp khảo sát Real-Time Mystery Shopping (MS) là một trong những hệ thống báo cáo nhanh và linh hoạt có thể giúp bạn có những hành động ngay lập tức và nâng cao hiệu quả của hoạt động tiếp thị và thương mại như các dịch vụ PG, nhân viên dịch vụ khách hàng tại trung tâm dịch vụ khách hàng hay tại các điểm bán hàng, vv. SODA là công cụ mới nhất, được thiết kế giống như một phần mềm tự động trên điện thoại cho phép các nhà khảo sát thu thập nội dung do khảo sát viên tạo ra thông qua các thiết bị di động.

Khách hàng có thể có kết quả NGAY SAU KHI khảo sát được tiến hành tại các cửa hàng/chi nhánh. Bảng tóm tắt chi tiết tổng quát sẽ được tạo ra để cung cấp thông tin toàn diện của kết quả khảo sát và nhấn mạnh vào các khía cạnh/phần cần phải có hành động ngay lập tức. Hơn nữa, khách hàng có thể truy cập các tập tin âm thanh của phần khảo sát MS và các chi tiết đánh giá của khảo sát  MS.

Để tải bài giới thiệu về phương pháp khảo sát Nielsen Real-time Mystery Shopping, vui lòng bấm vào nút ở góc phải bên trên.

Bạn có cần 1 buổi demo về phương pháp khảo sát Nielsen Real-time Mystery Shopping không? Hãy email cho chúng tôi tạivietnaminfo@nielsen.com

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

GIẢI PHÁP REAL-TIME MYSTERY SHOPPING – CHỈ TRONG NHÁY MẮT

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.