NGHIÊN CỨU

NIELSEN MARKET INDEX: 360° ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT BÁN LẺ
Báo cáo

NIELSEN MARKET INDEX: 360° ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT BÁN LẺ

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English*

Chiếm hơn 85% doanh thu trong Ngành Hàng Tiêu Dùng Nhanh (FMCG), tương đương với gần $10 tỷ USD, kênh thương mại truyền thống vẫn là kênh phân phối quan trọng nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại khi các nhà sản xuất vẫn còn chưa biết rõ về hiệu suất của họ trong kênh thương mại này so với mức trung bình của thị trường. 

Hiệu suất đầu tư của hoạt động hỗ trợ bán hàng vượt qua quảng cáo ATL và chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng, đồng thời cũng may mắn là tất cả các nhà sản xuất đang tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng thị phần hay doanh số thông qua các hoạt động đa dạng trong cửa hàng. Tuy nhiên, liệu rằng các nhà sản xuất có biết được những nỗ lực của họ có đem lại hiệu quả hoặc các nhà bán lẻ có hỗ trợ thương hiệu của họ và liệu rằng các cửa hàng có thực hiện đúng các hoạt động trong cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh? Rất tiếc, câu trả lời là KHÔNG.

NIELSEN MARKET INDEX giúp “chiếm trọn trái tim” các nhà bán lẻ & giành chiến thắng tại cửa hàng với 360° ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT BÁN LẺ:

  • Chỉ số thị trường duy nhất đo lường tổng thể các hoạt động thực hiện trong cửa hàng và mức hỗ trợ của các nhà bán lẻ dành cho thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh;
  • Chỉ số thị trường duy nhất có thể hiện hiệu quả kinh doanh thị trường tương quan với các nhà bán lẻ và hiệu suất của các hoạt động trong cửa hàng.
Nielsen Market Index sẽ giúp các nhà sản xuất chẩn đoán & có những cảnh báo để đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời chỉ số này cũng giúp chuẩn hóa các hoạt động của nhà sản xuất hiện có so với những gì đang diễn biến trong ngành hàng cũng như những gì các đối thủ cạnh tranh đang triển khai trên thị trường. Bên cạnh đó, chỉ số này sẽ là một công cụ khách quan để giúp các nhà sản xuất thiết lập KPIs cho nội bộ.
 
 
NIELSEN MARKET INDEX là sự tổng hợp của Sức Hỗ Trợ Của Các Nhà Bán Lẻ Dành Cho Thương Hiệu (Retailer Brand Support) và Hoạt Động Trong Cửa Hàng (In-store Execution).
 
SỨC HỖ TRỢ CỦA CÁC NHÀ BÁN LẺ DÀNH CHO THƯƠNG HIỆU:
 
  • NHẬN THỨC: Liệu các nhà bán lẻ có biết thương hiệu của nhầ sản xuất?
  • CỞI MỞ ĐỂ TRỮ HÀNG: Liệu các nhà bán lẻ có cởi mở để trữ sản phẩm của nhà sản xuất hoặc trữ hàng nhiều hơn?
  • KHUYẾN NGHỊ: Liệu các nhà bán lẻ có khuyến nghị sản phẩm của nhà sản xuất cho người mua hàng?
  • TRƯNG BÀY: Liệu các nhà bán lẻ có sắp xếp sản phẩm của nhà sản xuất ở khu vực trưng bày có lợi thế?

HOẠT ĐỘNG TRONG CỬA HÀNG:

  • SỰ HIỆN DIỆN: Sản phẩm của nhà sản xuất có xuất hiện trong các cửa hàng? Và liệu rằng những đối thủ cạnh tranh nào cũng có mặt tại cửa hàng?
  • ĐỘ HIỂN THỊ: Sản phẩm của nhà sản xuất đang được trưng bày như thế nào? Đối thủ cạnh tranh của họ có chiếm nhiều không gian hơn?
  • SẢN PHẨM THẤY ĐƯỢC: Sản phẩm của nhà sản xuất và/hoặc đối thủ cạnh tranh có thể được nhìn thấy bởi người mua hàng?
  • POSM: Liệu rằng các ấn phẩm quảng cáo của nhà sản xuất có hiện hiện tại cửa hàng hay là đối thủ cạnh tranh? Ai đang chiếm giữ không gian trưng bày điểm tại cửa hàng?

Hãy liên hệ với Nielsen tại vietnaminfo@nielsen.com hoặc đại diện Nielsen để tìm hiểu thêm thông tin về Nielsen Market Index.