NGHIÊN CỨU

[INFOGRAPHIC] NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG FMCG ĐẦY BIẾN ĐỘNG TRONG NĂM 2016
Báo cáo

[INFOGRAPHIC] NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG FMCG ĐẦY BIẾN ĐỘNG TRONG NĂM 2016

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English version*

Sự bất ổn của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cộng hưởng với niềm tin người tiêu dùng đang tăng và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ các yếu tố xã hội và kinh tế đã tạo ra một thị trường có tính cạnh tranh cao, nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn. Điều này đã được minh chứng trong năm 2016.

Mặc dù niềm tin người tiêu dùng liên tục cho thấy sự lạc quan với chỉ số niềm tin NTD đạt số điểm cao nhất trong suốt 3 năm qua, thế nhưng thị trường FMCG lại có sự tăng trưởng chững lại và tiếp tục cho thấy tính chất bất ổn khi khu vực thị trường nông thôn lại giảm nhẹ so với năm 2015. Chúng tôi rất vui được giới thiệu Báo cáo Market Pulse Q4/2016 của Nielsen – một báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG trong năm 2016 và điểm qua những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam.

Bấm vào nút “Download” bên trên để tải infographic đầy đủ và liên hệ ngay với Nielsen Việt Nam để có phiên bản đầy đủ của Báo cáo Nielsen Market Pulse Q4/2016. Bên cạnh đó, nếu quý vị muốn có thêm thông tin về kích cỡ thị trường cũng như sự tăng trưởng giá trị của những ngành hàng cụ thể thuộc các nhóm ngành hàng lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản Market Pulse Plus/Gold. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại diện Nielsen hoặc email cho chúng tôi.

Xem báo cáo đầy đủ

Download infographic tại đây

[INFOGRAPHIC] NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG FMCG ĐẦY BIẾN ĐỘNG TRONG NĂM 2016

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.