NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: NHỮNG SỰ THẬT CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
Báo cáo

INFOGRAPHIC: NHỮNG SỰ THẬT CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please kindly click here for English version*

Các thành phố lớn/siêu đô thị (những nơi tập trung hơn 5 triệu dân) như Jakarta, Manila và Bangkok luôn được nghĩ đến đaafu tiên khi nhắc đến thị trường Đông Nam Á và luôn được xem là những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho cả thị trường này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Nielsen/AlphaBeta, Những khía cạnh khác về thị trường Đông Nam Á, thì các siêu đô thị ngày nay không còn là nơi tập trung phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng nhanh nhắt của các ngành hàng mì ăn liền, nước uống có ga, bia, thuốc lá, dầu gội đầu, các sản phẩm giặt giũ và tã giấy trẻ em lại đến từ các “khu vực hạng trung/tầm trung” (middleweight cities/regions) – những nơi có dân số vào khoảng 500.000 đến 5 triệu dân.

Để biết rõ hơn về các “sự thật” về thị trường cũng như người tiêu dùng ở khu vực Đông Nam Á, vui lòng bấm vào đây để xem bài viết chi tiết cũng như tải báo cáo đầy đủ của báo cáo này.