INSIGHTS

Nálada českých spotřebitelů nepřeje růstu maloobchodu
Novinky

Nálada českých spotřebitelů nepřeje růstu maloobchodu

Index důvěry spotřebitelů jako barometr nálady spotřebitelů a jejich plánů v oblasti osobních financí v České republice dlouhodobě ukazuje, že Češi jsou spíše národem pesimistů. Jeho hodnota se pohybuje pod světovým a evropským průměrem a s ohledem na aktuální vývoj ekonomické situace se v nejbližší době nedá očekávat její výrazné zvýšení.

Pouze čtvrtina dotazovaných spotřebitelů věří, že budou v následujícím roce schopni si koupit věci, které chtěji a potřebují. Rostoucí ceny potravin, náklady na energie a splátky úvěrů čím dál více zatěžují rodinné rozpočty a jsou vnímány jako největší hrozba pro budoucnost. V kombinaci s nejistými vyhlídkami na udržení si zaměstnání a nedůvěrou v brzké zlepšení této situace spotřebitele nutí ke změně jejich chování a struktury výdajů. K nejčastěji zmiňovaným opatřením patří snaha o úsporu ve spotřebě plynu a elektřiny, snížení nákladů na zábavu mimo domov a šetření na nákupu nového oblečení.

Spotřebitelé ale i čím dál častěji sahají po levnějších značkách a nakupují zboží v akci. Za posledních pět let se zvýšila významnost promocí pro tržby řetězců z 30% na aktuálních 45%. V tradičně nejvíce promovaných kategoriích jako je toaletní papír, sycené nealkoholické nápoje či dětské plenky dosahuje až 60%. Spolu s jejich rostoucí významností se zvětšuje i hloubka slev při promocích a dochází tak k postupné erozi marží. Tato cenová válka, která je již několik let realitou v českém retailu, bohužel zahání výrobce i obchodníky do slepé uličky. 

Spotřebitelé šetří a to se odráží v celkovém poklesu poptávky po rychloobrátkovém zboží i přes výraznou promoční aktivitu. Pokles prodaných objemů je patrný již od druhé poloviny roku 2011, kdy se do cen potravin začal promítat růst cen některých komodit a plánované zvýšení DPH. A jak z této situace ven? Obzvláště v době, kdy je důvěra spotřebitelů na nízké úrovni a dochází k omezování nákupů zbytného a dražšího zboží, je důležitá spolupráce obchodníků s výrobci. Ti by měli v rámci category managementu společně nabídnout portfolio výrobků s vyváženým poměrem ceny a kvality, které uspokojí všechny segmenty zákazníků, na které cílí.

Tedy dnes více než kdy jindy platí „znát svého zákazníka a dát mu to co chce“. Jedná o naprosté základy. Ale bohužel pro výrobce a obchodníky, tyto základy v realitě českého retailu stále nejsou vždy samozřejmostí.

Contact: Lucie.Hrusova@nielsen.com