INSIGHTS

Začíná úklid – jaro přináší vyšsí tržby za čisticí prostředky
Novinky

Začíná úklid – jaro přináší vyšsí tržby za čisticí prostředky

Konec března nám kromě teplejších dní a nádechu jara přináší i přípravy na Velikonoce. Kromě tradičního pečení a vaření nás čeká jarní úklid a potvrzují to i výsledky výzkumu společnosti Nielsen Admosphere, podle kterého polovina Čechů pravidelně provádí jarní úklid. Podobně i z dat maloobchodního auditu společnosti Nielsen vyplývá, že úklidová nálada se začíná projevovat v nákupech Čechů – březnové tržby za čisticí prostředky a pomůcky na úklid mají totiž po zimních měsících rostoucí tendenci. Těmto kategoriím se daří také v celoročním srovnání, neboť čeští spotřebitelé utratili v roce 2018 celkem 3,2 miliardy korun na čističe domácnosti a pomůcky na úklid, což je o 2 % více než v roce 2017 (*moderní trh hypermarketů a supermarketů, bez Makra, včetně drogerií).

Drtivou většinu obratu tvoří čisticí prostředky (80 %). V minulém roce za ně Češi zaplatili téměř 2,6 miliardy korun a pětina, 643 milionů korun, putovala na pomůcky na úklid. Tržby za oba segmenty rostly srovnatelným tempem okolo 2 %. Loňský předvelikonoční obrat však rostl rychleji než celoroční průměr, tempem kolem +3 %

Moderní trh supermarketů a hypermarketů generuje většinu tržeb v obou segmentech, avšak čeští zákazníci stále více nakupují čisticí prostředky i v drogeriích, které tvoří v současnosti téměř 40 % z tržeb. Naopak, pomůcky na úklid preferujeme nakupovat na moderním trhu a v drogeriích za ně utratíme jen necelou pětinu (19 %).

¾ TRŽEB ČISTIČŮ UTRÁCÍME ZA UNIVERZÁLNÍ PRODUKTY, ČISTIČE TOALET, KOUPELEN A KUCHYNÍ

Největší část našich výdajů na čisticí prostředky tvoří čističe na toalety, které si ukrajují z celkového koláče tržeb maloobchodníků až 38 %. V závěsu za nimi s podílem 34 % následují tzv. univerzální čističe, kam patří jednak čisticí prostředky bez speciálního určení místa, jakož i prostředky určené na čištění koupelny, kuchyně apod. Právě tržby za tyto čističe rostou dlouhodobě a zároveň nejvýrazněji táhly i meziroční celkový nárůst tržeb za čisticí prostředky – čeští spotřebitelé za ně zaplatili o více než 50 milionů korun více než v roce 2017. Další segmenty již tvoří pět nebo méně procent z celkových tržeb: 5 % tvoří dezinfekční prostředky pro domácnost a 4 % čističe odpadu, které ve srovnání s ostatními segmenty zaznamenali výraznější – až dvouciferný – nárůst obratu o 11 %.

PREFERUJEME ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Velkou část nákupů v segmentu čisticích prostředků tvoří značkové produkty. Za privátní značky jsme loni utratili jen 15 % z celkových tržeb za čisticí prostředky, což je pod průměrem typické drogistické kategorie, kde podíl privátních značek dosahuje kolem 19 %. Výrazně vyšší je tento podíl v případě prostředků na úklid – zde se pohybuje na úrovni až 37 %. Ve spotřebitelském průzkumu zaměřeném na privátní značky, který naše společnost realizovala v roce 2018, jsme mezi českými spotřebiteli zjišťovali ochotu koupit si produkt privátní značky v různých kategoriích a jen 9 % dotázaných deklarovalo, že by si nezakoupilo “privátku” v segmentu čisticích prostředků, což je v porovnání s jinými kategoriemi velmi nízké procento. Tomuto postoji odpovídá na druhé straně i vysoké procento spotřebitelů (58 %), kteří v tomto segmentu nakupují privátní značky.

Z pomůcek na úklid v našich nákupech převládají mopy a hadry na podlahy, jejichž tržby generují téměř třetinu z celého segmentu. Následují hadry a utěrky, které tvoří téměř čtvrtinu tržeb (24 %) a v posledních třech letech tržby za ně kontinuálně rostou. Pětinu z celkových útrat za pomůcky na úklid vynakládáme na pomůcky na mytí nádobí – houbičky a hadry, jejichž tempo růstu naopak zpomalilo.