INSIGHTS

Cena rychloobrátkového zboží v Evropě roste nejpomaleji za poslední čtyři roky
Zpráva

Cena rychloobrátkového zboží v Evropě roste nejpomaleji za poslední čtyři roky

Česká republika se i nadále potýká se slabší spotřebitelskou poptávkou

Ceny rychloobrátkového zboží napříč evropskými zeměmi rostou nejpomaleji za poslední čtyři roky a negativně tak ovlivňují růst tržeb. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných údajů globální informační společnosti Nielsen.

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 agregované evropské prodeje rychloobrátkového zboží stouply o 2 % oproti stejnému období před rokem. Tato změna byla tažena 0,3% růstem prodaného objemu a pouze 1,7% růstem průměrných cen. Meziroční růst cen nižší než 1,7 % byl naposledy zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 (1,5 %).

Jean-Jacques Vandenheede, Evropský ředitel maloobchodních analýz, uvádí: „Meziroční růst průměrné ceny rychloobrátkového zboží v evropském regionu, jako výsledek cenové inflace a přecházení nakupujících mezi cenovými segmenty, poprvé od konce roku 2010 klesl pod 2 %. Tento vývoj je především ovlivněn změnou cen na pěti velkých evropských trzích (Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie) v období mezi druhým a třetím čtvrtletím. Francie, Itálie a Španělsko dokonce zažívají cenovou deflaci.“

V rámci jedenadvaceti sledovaných evropských trhů ve třetím čtvrtletí nejvyšší meziroční růst tržeb zaznamenalo Turecko (+13,4 %), následované Maďarskem (+4,4 %) a Norskem (+4,3 %). Naopak k největšímu poklesu došlo ve Finsku (-3,2 %), Portugalsku (-2,4 %) a Velké Británii (-1,8 %). Pouze ve dvou zemích rostla cenová hladina o více než 3 % (Turecko a Česká republika). Prodané objemy, které jsou měřítkem růstu spotřebitelské poptávky, se nejvíce zvýšily v Turecku (3,7 %) a Norsku (2,6 %). Více než polovina sledovaných zemí (12) je pod tlakem klesající poptávky – nejvíce Finsko (-5 %) a Rakousko (-3,5 %).

Tržby rychloobrátkového zboží v České republice

Ačkoliv důvěra českých spotřebitelů v ekonomiku a stav osobních financí již několik čtvrtletí po sobě roste a aktuálně dosahuje nejvyšší úrovně od konce roku 2010, na oživení spotřebitelské poptávky se tento optimismus zatím neodrazil a spotřebitelé dále pokračují v úsporných opatřeních. Prodané objemy rychloobrátkového zboží ve třetím čtvrtletí roku 2014 oproti stejnému období před rokem klesly o 1,8 %. Celkové tržby se zvýšily o 1,3 % díky vyšší průměrné ceně prodaného zboží o 3,1 %. Kladný vývoj tržeb zaznamenává především drogistické zboží. V rámci potravin se daří mléčným výrobkům. Již od počátku roku 2014 oživují prodeje na moderním trhu – v hypermarketech, supermarketech a diskontech. Tradiční trh naopak ztrácí.

O studii Nielsen Growth Reporter

Studie porovnává celkovou dynamiku maloobchodního trhu rychloobrátkového zboží napříč 21 evropskými zeměmi. Údaje vychází z prodejů měřených společností Nielsen v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím, hypermarketech, supermarketech a diskontech. Do výsledků je zařazen nejširší možný koš potravin a drogistického zboží, který je v uvedených prodejních kanálech dlouhodobě monitorován v jednotlivých zemích.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) je globální informační a výzkumná společnost s vedoucím postavením v oblasti poskytování informací o marketingu, spotřebitelském chování, sledovanosti televizního vysílání a ostatních médií, online měření a měření mobilní komunikace. Společnost Nielsen se sídlem v New Yorku a Diemenu v Nizozemí je aktivní ve více než 100 zemích z celého světa. Pro více informací navštivte www.nielsen.com.