Insights

Hoe winst te behalen in de nieuwe omgeving voor de detailhandel in levensmiddelen
Nieuws

Hoe winst te behalen in de nieuwe omgeving voor de detailhandel in levensmiddelen

{“order”:4,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”insights”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Hoewel de onlineconcurrentie in de levensmiddelenbranche sterk toeneemt, zal de meerderheid van de consumenten de meeste boodschappen blijven doen in fysieke winkels – ook al veranderen de kanalen waarlangs ze die boodschappen doen. Volgens Nielsen’s Global Survey on Retail Landscape and Format Preferences vindt 41% van de Nederlandse respondenten winkelen in de supermarkt een plezierige en aantrekkelijke activiteit. Dat maakt het van essentieel belang dat winkeliers en fabrikanten zowel fysieke als digitale middelen inzetten om de winkelervaring te optimaliseren. Hoe kunnen winkeliers die werelden overbruggen en succesvol zijn in de nieuwe omgeving van de detailhandel?

·         Houd in gedachten wat klanten drijft: Ongeacht de vorm zijn prijs, keuze, gemak en ervaring de belangrijkste drijfveren bij de keuze voor een winkel. Winkeliers moeten bij elke interactie, waar deze ook plaatsvindt, aan de klanten laten zien hoe zij deze waarden leveren.

·         Voeg digitaal waarde toe: Een ‘zet het neer en ze komen wel’-houding werkt niet in de digitale wereld. Technologisch geletterde consumenten kunnen makkelijk bepalen of een applicatie of een apparaat hen extra waarde oplevert. Zo ja, dan maken ze er gebruik van, zo nee, dan wordt het weer van de hand gedaan. Wanneer winkeliers en fabrikanten digitale initiatieven ontwikkelen moeten ze daarbij bedenken of ze waarde creëren en de voordelen duidelijk meedelen aan de consumenten.

·         Bekijk kanalen holistisch: Onlinewinkels en fysieke winkels zijn twee fundamenteel verschillende kanalen met eigen gebruiken, verwachtingen, uitdagingen en economische aspecten. Winkeliers moeten bij ontwikkeling van een strategie het hele detailhandelslandschap bekijken en de verschillen tussen kanalen respecteren; de tactieken voor onlinewinkels en fysieke winkels moeten elkaar complementeren zodat bij alle verkooppunten de betrokkenheid groter wordt en de verkoop stijgt.

·         Ken uw klanten: Het is cruciaal om te weten wat klanten willen/nodig hebben bij ontwikkeling van een strategie langs meerdere kanalen. Nu klanten vragen om een meer persoonlijke winkelervaring moeten winkeliers er niet op uit zijn het iedereen naar de zin te maken. Om de juiste initiatieven en investeringen voorrang te geven, moeten winkeliers en fabrikanten een goed beeld hebben van de beslissingen die klanten nemen op weg naar een aankoop, welke informatie zij zoeken als input voor die beslissingen en waar zij willen kopen. En deze kennis moeten zij gebruiken om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van de klant door personalisering en aanpassing van inhoud aan de contactmomenten.

·         Accepteer dat de verandering in de hele sector plaatsvindt: De veranderingen in de levensmiddelensector zijn niet alleen van belang voor winkeliers, maar voor de gehele consumentenartikelensector. Fabrikanten moeten hun modellen voor marketing, merchandising en distributie en hun operationele modellen aanpassen aan het nieuwe detailhandelslandschap. Voor succes zal het vooral nodig zijn dat winkeliers en fabrikanten samenwerken, waarbij elke partij de sterke punten van de andere benadrukt zodat zij diensten en een aanbod bieden in lijn met de veranderende verwachtingen van de consument.

·         Meten en aanpassen: Winkeliers en fabrikanten moeten voortdurend de resultaten monitoren om inzicht te hebben in de reactie van klanten op contactmomenten voor marketing en ervoor zorgen dat zij hun mix voor contactmomenten optimaliseren zodat zij het hoogste rendement behalen. De juiste strategie voor het ontwikkelen van schappen en het monitoren hoe effectief deze strategieën in de fysieke winkel zijn uitgevoerd kunnen bijvoorbeeld veel uitmaken in het concurrentieveld.