Insights

Het consumentenvertrouwen in Nederland vertoont veerkracht
Nieuws

Het consumentenvertrouwen in Nederland vertoont veerkracht

Wereldwijd eindigde het consumentenvertrouwen in 2015 in een gelaten stemming. De index daalde ten opzichte van het derde kwartaal twee punten tot 97 – dezelfde score als aan het begin van het jaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 bleef het vertrouwen in de regio Azië/Stille Oceaan met 107 gelijk en steeg het vertrouwen in Europa met vier punten naar 81. Alle andere regio’s eindigden het jaar met minder vertrouwen. Noord-Amerika en de regio Midden-Oosten/Afrika daalden elk met zes punten, naar respectievelijk 100 en 90, en Latijns-Amerika daalde met drie punten naar 83. Nederland daarentegen, was optimistischer dan de wereld als geheel. Het vertrouwen steeg met één punt naar 98.

De Nederlanders zijn optimistischer over hun persoonlijke financiën in het komende jaar (twee punten hoger dan in Q3, naar 57) en meer consumenten hebben het gevoel dat nú het moment is om zaken die zij willen of nodig hebben te kopen (twee punten hoger, naar 48). De verwachtingen over werk in de komende 12 maanden bleven gelijk aan het laatste kwartaal (43 punten). 

“Het vertrouwensniveau in heel 2015 weerspiegelde de verschillende manieren waarop consumenten economische gebeurtenissen binnen hun regio en in de wereld filteren,” zei Louise Keely, senior vice president van Nielsen en president van The Demand Institute. “Veel opkomende markten – maar niet alle – bevinden zich in een situatie met minder groei en de vertrouwenstrends variëren dienovereenkomstig. De Europese consumenten als geheel genomen zijn relatief gezien veerkrachtig gebleven, ondanks aanhoudende economische onzekerheid. En hoewel de Verenigde Staten een relatief rooskleurig punt zijn in de mondiale economie, blijven de consumenten een voorzichtig optimistische houding aannemen voor de nabije toekomst.”

Bij het laatste online-onderzoek, uitgevoerd tussen 2 en 25 november 2015, nam het consumentenvertrouwen toe in 26 van de 61 door Nielsen onderzochte markten (43% van de onderzochte markten). India scoorde met 131 het hoogste (onveranderd ten opzichte van het derde kwartaal) en Zuid-Korea scoorde met 46 punten (een daling van vier punten) het laagste. Onder de grootste wereldeconomieën scoorde China 107, een stijging met één punt ten opzichte van het derde kwartaal, gevolgd door het VK (101), de VS (100), Duitsland (98) en Japan (79) die allemaal een daling van het vertrouwen lieten zien op kwartaalbasis.

TERRORISME EN ZORGEN OM IMMIGRATIE RAKEN NOORD-AMERIKA EN EUROPA DIRECT

Angst voor terrorisme bereikte een nieuw hoogtepunt in het vierde kwartaal van 2015 in Noord-Amerika (27%) en Europa (22%) en in beide regio’s bestaat daarover nu meer onrust dan over de economie. In de VS gaf 29% van de online-respondenten aan dat terrorisme als probleem op de eerste of tweede plaats kwam; een toename van 15 procentpunten ten opzichte van het derde kwartaal. In Europa maakte men zich ook veel zorgen. Het niveau steeg tussen het derde en vierde kwartaal in Israël (43%, +24 ptn), in het VK (32%, +11 ptn) en in Nederland (26%, +8 ptn). De niveaus waren zeer hoog of hoog en bleven op kwartaalbasis relatief stabiel in Turkije (56%, -2 ptn), in Frankrijk (25%, -1 pt), in de Tsjechische Republiek (24%, +1 pt), in Zwitserland (23%, +1 pt) en in Duitsland (23%, onveranderd).

Ook zorgen over immigratie escaleerden in Noord-Amerika (29%). Net iets minder dan een derde van de Amerikanen (32%) gaf aan dat dit probleem op de eerste of tweede plaats stond. Dit is een stijging met 26 procentpunten ten opzichte van het derde kwartaal en daarmee de grootste zorg in het land. De ongerustheid over immigratie was ook opvallend hoog in Centraal-Europese en Scandinavische landen, met de hoogste niveaus in de Tsjechische Republiek (36%), in Zweden (28%), in Duitsland (27%), in Oostenrijk en Noorwegen (beide 26%), en in het VK en Zwitserland (beide 22%), en in Finland (21%). In de meeste landen was sprake van een aanzienlijke stijging op kwartaalbasis.

“De zorgen van consumenten over terrorisme en immigratie zijn de laatste kwartalen toegenomen in de landen die het meest te maken hebben met recente, daarmee samenhangende gebeurtenissen,” zei Keely. “We blijven de effecten monitoren die deze demografische en politieke kwesties uiteindelijk kunnen hebben op het uitgavenpatroon van consumenten. Meestal zijn het grote en onverwachte gebeurtenissen die het meest ontwrichtend zijn voor consumenten.”