Insights

Digitale Stortingen: Overal Ter Wereld Mobiel Bankieren
Nieuws

Digitale Stortingen: Overal Ter Wereld Mobiel Bankieren

Terwijl er steeds meer mobiel wordt gewinkeld, is er een methode om overzicht te houden in de gekte. Wereldwijd maken consumenten in toenemende mate gebruik van digitale tools om hun uitgaven te monitoren en hun financiën te beheren.

Bepaalde mobiele bankieractiviteiten, zoals het bekijken van saldi en het betalen van rekeningen, zijn heel gewoon geworden. Bijna de helft van de respondenten wereldwijd (47%) verklaart in de afgelopen zes maanden zijn of haar banksaldo of een recente transactie te hebben gecontroleerd, en 42% zegt met zijn of haar mobiele apparaat een rekening te hebben betaald. Dit soort activiteiten zal in de nabije toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen: 53% van de respondenten wereldwijd zegt dat het heel waarschijnlijk is dat ze in de komende zes maanden een banksaldo of een recente transactie zullen controleren, en 46% dat ze in deze periode waarschijnlijk een rekening zullen betalen met hun mobiele apparaat.

Het verrichten van overboekingen en het storten van geld op een rekening zijn minder gebruikelijke mobiele bankieractiviteiten, maar nog altijd ruim een derde van de respondenten wereldwijd (36%) zegt de afgelopen zes maanden met een mobiel apparaat geld te hebben overgeboekt tussen twee eigen rekeningen. Een groter aantal respondenten (42%) verwacht de komende zes maanden met een mobiel apparaat geld over te boeken tussen twee eigen bankrekeningen. Slechts 10% van de respondenten wereldwijd verklaart echter een cheque te hebben gedeponeerd met behulp van de camerafunctie van hun mobiele apparaat; 18% verwacht dat in de komende zes maanden te doen.

De regio Azië-Stille Oceaan scoort hoger dan het mondiale gemiddelde op het gebied van zelfverklaarde deelname aan mobiele bankieractiviteiten, terwijl de responspercentages lager zijn in Europa, Afrika/Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Ook Noord-Amerika scoort lager dan gemiddeld bij de huidige en toekomstige deelname aan mobiel bankieren, met één uitzondering: Noord-Amerika heeft het hoogste percentage respondenten dat zegt een cheque te hebben gedeponeerd met behulp van de camerafunctie van hun apparaat (15%) en het op één na hoogste percentage respondenten dat dit in de komende zes maanden verwacht te doen (23%, direct na de 24% van de regio Azië-Stille Oceaan). Dit kan deels het gevolg zijn van de relatief hoge uitgifte en acceptatie van cheques in deze regio in vergelijking met andere landen. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, verstrekken de meeste banken geen chequeboekjes en aanvaarden de meeste winkels geen cheques. En in het Midden-Oosten geldt het adagium “cash is king” en zijn cheques minder gangbaar.

De landen met de hoogste zelfgerapporteerde percentages deelnemers aan mobiel bankieren zijn heel divers. Tot de koplopers behoren verschillende ontwikkelingsmarkten, zoals China, Zuid-Afrika, Venezuela en India, maar ook een volwassen markt als Zweden.

“In enkele ontwikkelingsmarkten wordt vooral mobiel gebankierd door consumenten op het platteland die toegang tot financiële diensten hebben en daardoor niet naar fysieke locaties hoeven te reizen. Ook kunnen ze rechtstreeks geld overmaken aan personen die financieel van hen afhankelijk zijn,” zegt Stuart Tagg, Financial Services Leader bij Nielsen Europa. “In China is het gebruik van creditcards nog niet aangeslagen en maken veel mensen helemaal geen gebruik van banken. Bijgevolg zijn Chinese financiële instellingen leidend bij het aanbieden van een groot aantal mobiele betaalopties. Zweden is als ontwikkelde markt uniek in de zin dat het land voorligt op de rest van de wereld bij het overgaan op mobiel bankieren en het uitvoeren van mobiele transacties. De kracht van het online en mobiel bankieren in deze markt is gebaseerd op het intensieve gebruik van smartphones en de samenwerking tussen banken en de overheid, die heeft geleid tot de instelling van het BankID, één enkel digitaal beveiligingssysteem voor financiële en overheidsdiensten.”

Niet verrassend is dat Millennials het voortouw hebben bij het oppakken van mobiel bankieren. Van alle leeftijdsgroepen hebben Millennials de hoogste percentages respondenten die verklaren dat ze al mobiel bankieren of van plan zijn dat in de komende zes maanden te gaan doen. Generatie Z volgt de Millennials op de voet.

Andere bevindingen zijn:

  • Van alle mondiale respondenten zegt 74% te hechten aan de vrijheid om altijd en overal verbinding te hebben. 70% is het er zeer of enigszins mee eens dat hun mobiel een meerwaarde vormt voor hun leven.
  • Millennials verklaren meer dan twee keer zo vaak als Babyboomers en de Zwijgende Generatie dat ze gebruikmaken van mobile-only bankieren.
  • Mobile-only bankieren is erg populair in ontwikkelingslanden met een grote bankloze bevolking; het gebruikspercentage ligt het hoogst in India (46%), Indonesië (37%), Mexico (34%) en Turkije (34%).
  • Zorgen over de beveiliging staat bovenaan de lijst van obstakels voor het gebruik van mobiel bankieren (53% van de respondenten wereldwijd), gevolgd door een voorkeur voor fysieke locaties (31%) en geen behoefte hebben aan de dienst (28%).
  • Gezichtsherkenningssoftware (41%) en technologie voor het scannen van cheques/het doen van stortingen (39%) worden het meest genoemd als innovaties die eigenaars van mobiele apparaten willen zien opgenomen in toekomstige bankapps.
  • Meer dan een derde van de respondenten wereldwijd zegt dat het heel waarschijnlijk is dat ze in de komende zes maanden met hun mobiele apparaat geld zullen overmaken (36%) en/of geld zullen ontvangen van een andere persoon (34%).

Voor meer details en inzichten, download het Global Mobile Shopping, Banking and Payment Report van Nielsen. Als u meer gedetailleerde informatie op landenniveau van deze enquête wilt hebben, kunt u deze kopen in de Nielsen Store.