Insights

Global Generational Lifestyles
Rapport

Global Generational Lifestyles

In hoeverre beïnvloedt onze leeftijd hoe we denken, waar en wat we eten, en hoe we sparen en uitgeven?

Onze benadering van zoiets eenvoudigs als het laatste nieuws opzoeken of hoe vaak we buiten de deur eten kan afhankelijk van onze leeftijd sterk verschillen. Maar de hedendaagse consumenten ontdoen zich van oude, vooringenomen opvattingen over generaties. In feite staan veel ouderen open voor een meer technologisch gestuurde wereld en een aanzienlijk aantal jongeren grijpt naar meer traditionele waarden. Ondanks al onze verschillen is het in veel opzichten opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn, ongeacht de leeftijd.

Voor Nielsen’s onderzoek Generaties en leefstijlen wereldwijd (Global Generational Lifestyles Survey) werden 30.000 onlinerespondenten in 60 landen ondervraagd om beter te begrijpen hoe de sentimenten van consumenten in verschillende levensstadia verschillen. De bevindingen rekenen af met sommige mythen en bevestigen andere.

Top Spare Time Activities

TV may have universal appeal as a favorite spare-time activity among all generations, but among Generation Z, more respondents selected reading as a favorite activity than watching TV. In fact, a higher percentage enjoys reading than playing video and online games or reviewing social media.

Download

Download Now

Global Generational Lifestyles

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.