INNSIKT

Everyday analytics lanseres i Norge
Artikkel

Everyday analytics lanseres i Norge

Med Everyday Analytics er det ikke lenger nødvendig å forbeholde analyser for fremtidig strategiske avgjørelser for kun utvalgte brands, markeder eller produkter. Du har nå muligheten til å belyse hele produktporteføljen med raske, intuitive og sofistikerte analyser som danner grunnlaget for de daglige beslutningene. Everyday Analytics gjør deg i stand til å få full oversikt over hvordan forbruker reagerer på dine priser og kampanjer.

Løsningen er online og resultatene er umiddelbart tilgjengelige. Med enkle oversikter forstår man raskt og enkelt hvordan priselastisiteten varierer fra produkt til produkt, fra marked til marked. Gjennom simulasjoner av hvordan produktsalget utvikler seg med ulik utsalgspris er det enklere å treffe beslutninger som med større sannsynlighet gir det ønskede utfallet. Produktansvarlig får et hele tiden oppdatert bilde av prisdynamikken og pristrykket gjennom markedene produktene er inne i, simulerer i løpet av sekunder påvirkningen forskjellige priser har på salget – enten for en spesifikk kampanje eller for en lengre periode.

Er du nysgjerrig på hvordan dette fungerer i praksis? Ta en titt på denne filmen eller les om hvordan våre kunder opplever å jobbe med verktøyet.

 

General Mills webinar : https://develop.nielsen.com/us/en/insights/webinars/2017/reversing-negative-category-trends-with-trade.html

Land O’Frost Inc: https://sites.nielsen.com/newscenter/understanding-importance-real-time-price-promotion-analytics/

Når vi vet at svært mange kampanjer innen dagligvare som ikke gir positiv avkastning er det klart at potensialet ved å vite hvordan salget reagerer på prisene er stort. Ta kontakt med csonlineno@nielsen.com dersom du er interessert i å høre mer om Everyday Analytics.