INNSIKT

Kvartalsrapport DVH Q2 2017
Artikkel

Kvartalsrapport DVH Q2 2017

Hittil i år viser totalmarkedet en svakere vekst enn forventet. Sammenlignet med samme periode i fjor er veksten kun 1,2%. Til sammenligning var veksten i 2015 og 2016 hhv. 2,6% og 3,1%.

Utvikling i totalmarkedet

Noen av årsakene til den lave veksten hittil i år er blant annet:

Vi ser en tydelig volumnedgang innen enkeltkategorier.  F. eks. er det hittil i år er solgt 4,5 millioner  liter melk mindre enn i tilsvarende periode i fjor (-2,9%).

Butikkmassen har vært relativt stabil det siste året. Bevegelser i denne tatt i betraktning (altså organisk vekst) – viser en nedgang på 0,6% hittil i år mot samme periode i fjor.

Lavpriskjedene fortsetter å forsterke sin posisjon (67,4% av totalmarkedet) på bekostning av både nærbutikker (6,5%) og bredsortiment (26,1%). Dette skyldes i all hovedsak økt antall utsalgssteder av lavprisbutikker. Gjennomsnittsomsetningen for lavprisbutikker går ned med 0,9% YTD.

Utvikling på kategorinivå

  • Svakest utvikling finner vi i kategoriene innen husholdningsprodukter, helse og skjønnhet, som har en nedgang på hhv 5,1% og 1,1%.
  • Hovedkategoriene fersk mat og drikkevarer bidrar sterkest i kroner (absolutt vekst) og har en vekst hittil i år på 1,1 mrd NOK.
  • Utviklingen for merkevareleverandørene er svakere en for kjedenes egne merkevarer, til tross for en langt sterker posisjon. Egne merkevarer står for 35% av verdiveksten, og har en andel på rundt 16% av totalmarkedet.

Utviklingen i den tradisjonelle dagligvarehandelen og i kategoriene blir påvirket av flere faktorer. Interessant å trekke frem er blant annet grensehandelen. Tall fra SSB for første kvartal viser en økning av grensehandelen på 5,8%. Av en omsetning på 14,4 mrd NOK (Q2/2016-Q1/2017), regnes ca. 50% som dagligvarer. Hittil i år estimeres altså ca. 3,5 mrd NOK til grensehandel av dagligvarer.

Mat på farten er også med å bremse utviklingen i DVH. Totalomsetningen i Servicehandelsrapporten 2017 viser en vekst i 2016 for kiosk og bensin for første gang siden 2007. Veksten i servicehandelen (bensinstasjon og kiosk) var 0,8% i 2016.

Dagligvarer på nett og matkasse løsninger har også en økning. Norske Dagligvarekjeder 2017 viser at 11,6% av nordmenn har handlet dagligvarer på nett, en dobling siden året før. Tilsvarende undersøkelse i 2016 viste at 5,6% av nordmenn handlet dagligvarer online.  

Utover dette ser vi også at tilbudet av varer som typisk kjøpes i norske dagligvarebutikker innen visse kategorier nå er mer tilgjengelige i andre typer butikker – f. eks. viser Europris til en vekst H1/2017 på 8,7%, mens SSB viser en vekst for «butikker med fokus på andre kategorier enn dagligvare» på 7,5%. 

Les mer herhttps://sites.nielsen.com/newscenter/forbes-names-nielsen-one-worlds-innovative-companies/?cid=socSprinklr-Nielsen

Utvikling i kjedeandelene sees i tabellen under: