INNSIKT

Norske dagligvarekjeder 2016
Report

Norske dagligvarekjeder 2016

Norske dagligvarekjeder er en undersøkelse som gir innsikt i hvor ofte vi handler, hvor mange kjeder vi veksler mellom, hvordan vi vurderer de ulike kjedene og andre forhold som gir basiskunnskap om dagligvarebransjen.

Årets undersøkelse viser at REMA fortsatt er den mest utbredte kjeden i Norge, men at det har blitt litt kortere avstand til Kiwi. Vi er lite lojale og handler i gjennomsnitt i 3,6 forskjellige kjeder i løpet av en måned, og vi opplever å ha flere Coop-kjeder innen handleavstand.

Vi er i verdenstoppen når det gjelder antall ukentlige handleturer, selv om vi ser en nedgang i snitthandel pr uke de siste årene.

Ta kontakt med Nielsen for mer informasjon om rapporten.