Webinar: Hvordan sikre rett sortiment
Webinar

Webinar: Hvordan sikre rett sortiment

I et marked i endring er kunnskap om kannibalisering, utvikling og ytelse helt avgjørende for både kjeder og leverandører.

Veksten til dine produktkategorier styres i høy grad av kannibalisering. For å lykkes i markedet, er det avgjørende at du forstår og kan utnytte den nyeste teknologien rundt inkrementalitet, omløpshastighet og forbrukerbeslutninger.

Nielsen kan hjelpe med å avdekke dine muligheter for innovasjon, ubenyttet potensiale og bedret forhandlingsposisjon overfor dine samarbeidspartnere.

Formålet med dette webinaret var å demonstrere hvordan du og ditt selskap kan avgjøre hva som er optimalt sortiment, og hvordan dette kan settes opp i planogram. Nielsen viste hvordan vi tester ulike scenarioer for å forstå effekten disse har på omsetning, og lønnsomhet. Dette er nyttig når du skal utvikle din strategi, og hjelpe dine kunder med å drive veksten i dine kategorier.