Rozwiązania

Budowanie wizerunku marki

W sytuacji coraz bardziej konkurencyjnego rynku konsumenci mają ogromne możliwości wyboru. Nigdy wcześniej nie było takiego zróżnicowania i liczby marek.

Kolejnym czynnikiem, który dodatkowo komplikuje proces budowania i utrzymywania kapitału marki, jest niezliczona ilość dostępnych punktów kontaktu z konsumentem. Proliferacja mediów cyfrowych sprawiła, że marki stanowią temat codziennych rozmów z rówieśnikami i przyjaciółmi. Pojawienie się marek własnych i promocji w punktach sprzedaży detalicznej również zmieniło postrzeganie marek przez konsumentów.

Co mierzymy

Techniki oceny kondycji marki muszą zapewniać kompleksowy i wieloaspektowy obraz marki. Obok tradycyjnych pomiarów lojalności konieczne jest głębsze zrozumienie doświadczeń konsumentów, ich postaw i atmosfery wokół marki.

Jak to robimy

Dzięki wykorzystaniu szerokiego zakresu pomiarów na temat marek odkrywamy nowe obszary eksploracji i przekazujemy naszym klientom spostrzeżenia na temat pragnień, preferencji, zachowań konsumentów oraz ich oczekiwań w stosunku do marek. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć kondycję marki i oczekiwania konsumentów, które mają głęboki wpływ na ich decyzje.