Insights

Holenie je dominantou pánov, ale letné predaje ťahajú výrazne aj dámy
Man with smartphone in drug store
Novinky

Holenie je dominantou pánov, ale letné predaje ťahajú výrazne aj dámy

S letnými mesiacmi sa spája sezónny predaj mnohých potravín a nápojov, ale viac ako inokedy v roku míňame aj na niektoré drogistické kategórie. Sezónne predaje zaznamenávajú okrem opaľovacích prostriedkov aj holiace potreby, u ktorých sledujeme sezónny nárast v mesiacoch jún až august. Z aktuálnych údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen vyplýva, že tržby za holiace a depilačné potreby* za posledných 12 mesiacov dosahovali vyše 31 miliónov eur. Predaj mužských holiacich potrieb stále dominuje, avšak v najväčšom segmente strojčekov a žiletiek rástli dámske produkty dynamickejšie.

PREDAJ DÁMSKYCH PRODUKTOV JE ŤAHANÝ VYŠŠÍM DOPYTOM V LETE

Nadpolovičnú časť z celého obratu holiacich potrieb – až 63 % – tvoria holiace strojčeky a žiletky, za ktoré slovenskí spotrebitelia minuli takmer 20 miliónov eur, čo je o pol milióna eur viac ako rok predtým. Avšak v počte predaných balení došlo medziročne k poklesu o približne pol percenta, pod čo sa podpísal nižší počet balení holiacich strojčekov a žiletiek určených pre pánov. Predaj mužských holiacich strojčekov a žiletiek stále dominuje a predstavuje až dve tretiny z celkových tržieb. Oproti predchádzajúcemu roku rástli ich tržby o necelé dve percentá, kým obrat strojčekov a žiletiek pre dámy o viac ako dvojnásobne dynamickejšie (+ 5 %) a prekročil hranicu 6 miliónov eur. Trend rýchlejšieho rastu tržieb za ženské holiace strojčeky a žiletky v porovnaní s pánskymi sledujeme už niekoľko rokov po sebe. Predaj ženských holiacich strojčekov a žiletiek rastie v počte predaných kusov aj v obrate – za posledný rok sa predalo o 22 tisíc viac kusov balení ako rok predtým, čo bolo podmienené hlavne stúpajúcim trendom vyšších nákupov v letnom období. Práve leto je pre ženské strojčeky a žiletky najsilnejšou sezónou, kým u mužov sú letné mesiace druhým najsilnejším obdobím z hľadiska obratu. Mužské holiace strojčeky a žiletky sú obľúbeným vianočným darčekom a koncom roka dosahujú najvyššie predaje. Ich decembrový obrat je o 60 % vyšší oproti priemerným tržbám počas zvyšku roka.

MUŽI PREFERUJÚ ŽILETKY A HLAVICE, ŽENY JEDNORAZOVÉ STROJČEKY

Okrem rozdielov v sezónnosti sú pri mužských a ženských strojčekoch a žiletkách výrazné odlišnosti v predávaných typoch. Kým muži najviac míňajú na tradičné žiletky a náhradné hlavice do holiacich strojčekov (55 % z tržieb), ženy oveľa viac preferujú jednorazové holiace strojčeky, ktoré sa na celkových tržbách segmentu ženských holiacich strojčekov a žiletiek podieľajú takmer dvomi tretinami.

JENOZNAČNÝM FAVORITOM ŽIEN AJ MUŽOV SÚ GÉLY NA HOLENIE

Necelú pätinu z celkového koláča tržieb za holiace a depilačné potreby tvoria prípravky na holenie, ktoré medziročne zaznamenali spomedzi všetkých segmentov holenia najvýraznejší pokles obratu o viac ako 5 %. Podobne ako pri strojčekoch a žiletkách, aj pri holiacich prípravkoch dominujú predaje pánskych prípravkov (tvoria až 84 % z obratu prípravkov na holenie). Na rozdiel od strojčekov a žiletiek, pokles tržieb bol ťahaný predovšetkým produktami určenými pre dámy. Slovenskí muži minuli na prípravky na holenie v poslednom roku 4,3 milióna eur a medziročne ich tržby klesli o 4 percentá. Výdaje za ženské produkty sú niekoľkonásobne nižšie (805 tisíc eur) a medziročne dokonca klesli až o 11 %. Z hľadiska typov holiacich prípravkov sú u mužov aj u žien favorizované jednoznačne gély, avšak u žien majú oveľa vyššiu dôležitosť (89 % z obratu) ako u mužov (59 % z obratu). Druhým najobľúbenejším typom prípravkov na holenie sú u mužov aj žien peny. Kým u mužov sa preferencie v posledných rokoch nemenia, u žien narastá dôležitosť pien. Krémy a iné typy tvoria len minoritnú časťou predaja holiacich prípravkov.

VODY PO HOLENÍ SÚ OBĽÚBENEJŠIE, ZÁUJEM O BALZAMY KLESOL

Podobne ako holiace prípravky, aj prípravky po holení zaznamenali v poslednom roku pokles tržieb o 3 % a klesol aj počet predaných balení. Celkový obrat dosiahol 4,7 milióna eur, čo je o 145 tisíc eur menej ako rok predtým. Najpredávanejším typom zostávajú vody po holení, ktoré tvoria viac ako ¾ zo všetkých prípravkov po holení a ich tržby kontinuálne rastú, naopak, menšiemu segmentu balzamov po holení sa v poslednom roku nedarilo a záujem o ne poklesol, čo spôsobilo celkové straty na tržbách segmentu.

DEPILAČNÝM PROSTRIEDKOM SA DARÍ. NAJVIAC KUPUJEME VOSKOVÉ PÁSIKY

Výrazne menej ako na holiace strojčeky a žiletky míňajú slovenskí spotrebitelia na depilačné prostriedky, ktorých ročný obrat 1,6 milióna eur sa medziročne zvýšil o 2 % a podobne rástol aj počet predaných kusov. Najpopulárnejšie sú voskové pásiky, ktoré tvoria takmer dve tretiny z tržieb a v posledných rokoch sa tešia rastúcej obľube. Druhým najpredávanejším typom sú depilačné krémy a treticu uzatvára malý segment depilačných pást (3 %), ktoré zaznamenali v poslednom roku najdynamickejší vývoj, keď dokázali rásť dvojciferným tempom (+ 17 %). Najmenšiemu segmentu depilačných voskov (2,6 % podiel na tržbách) sa nedarilo a záujem o ne kontinuálne klesá.

* Pozn. zahŕňajú holiace strojčeky a žiletky, prípravky na holenie, prípravky po holení a depilačné prostriedky. Obdobie júl 2018 až jún 2019. Trh: Maloobchodný trh predajní s potravinami a zmiešaným tovarom a drogérií.