Insights

Z lásky si dávame bonboniéru
Novinky

Z lásky si dávame bonboniéru

14. február sa spája so sviatkom zamilovaných po celom svete a Slovensko nie je v týchto novších tradíciách výnimkou. Všade v obchodoch a letákoch sa stretávame s červenými symbolmi lásky, kyticami či čokoládovými sladkosťami s cieľom urobiť radosť našim najmilším. O tom, že sa počas „valentínskeho“ týždňa výborne predávajú rôzne čokoládové sladkosti, t.j. čokoládové bonboniéry, cukrovinky, čokoládové tyčinky a tabuľkové čokolády, svedčia aj predajné čísla priamo zo slovenských reťazcov. Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen dosiahli tržby za čokoládové sladkosti vo valentínskom týždni v roku 2018 vo vybraných reťazcoch slovenského maloobchodného trhu* viac ako 3 milióny eur a medziročne došlo k ich nárastu o 7 %. Za týmto pozitívnym vývojom tržieb nie je však zvýšený záujem Slovákov o väčšie množstvo valentínskych dobrôt, ale prispieva k tomu predovšetkým vyšší dopyt po drahšom segmente čokoládových bonboniér ako aj medziročné navýšenie priemernej ceny sladkostí. Celková týždenná spotreba čokoládových sladkostí totiž mierne klesla o jedno percento na úroveň 256 ton, aj keď v rámci jednotlivých segmentov sledujeme rozdielny vývoj v spotrebe.

*Trh: SK vybrané reťazce (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom zahŕňa reťazce Tesco, Billa, Kaufland, Terno; bez Metra a Lidlu)

Špecifikom „valentínskeho“ obdobia je vysoká obľúbenosť hlavne čokoládových bonboniér, ktoré tvoria až polovicu z valentínskeho obratu za čokoládové sladkosti (50 %) a sú jeho absolútnym ťahúňom. Pre porovnanie, priemerný podiel bonboniér je počas roka podstatne nižší, predstavuje menej ako tretinu (32 %), avšak vďaka ich vysokej priemernej cene si aj v priebehu roka udržiavajú prvenstvo. No výrazne vyššia významnosť počas Valentína robí z bonboniér ten najtypickejší valentínsky darček. Tržby za ne sú počas tohto týždňa na úrovni dvojnásobku priemerných týždenných tržieb počas roka. Vyššie predaje zaznamenávajú bonboniéry už len v prvej polovici decembra. Druhým najobľúbenejším čokoládovým darčekom, ktorý ešte priaznivo ťahá tržby, ale aj spotrebu cez valentínsky týždeň, sú tabuľkové čokolády s podielom necelých 30 %. Ich predaje v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami stúpajú, ale tento rast nie je zďaleka taký výrazný ako u bonboniér, keďže ich sezóna je silnejšia skôr v období pred Veľkou nocou a v jessených mesiacoch po začiatku školského roka. Ostatné čokoládové sladkosti, ako sú čokoládové tyčinky a cukrovinky, nie sú takým populárym valentínskym darčekom a z pohľadu spotreby dokonca dopyt po nich v tomto období minulý rok klesol, čo ťahá celkovú spotrebu čokoládových sladkostí do negatívnych čísel. Čokoládové tyčinky si síce ukrajujú 12 % z valentínskeho obratu čokoládových sladkostí, no slovenskí spotrebitelia ich vo väčšej miere vyhľadávajú v iných obdobiach, predovšetkým pred Mikulášom. Najmenší segment ostatných čokoládových cukroviniek (ako sú napríklad rôzne tvary cukroviniek, vajíčka, lentilky atď.) tvorí 10 % z valentínskeho obratu a je charakteristický veľkonočnou sezónou.