INSIGHTS

อาเซียน 2015 : คุณจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
รายงาน

อาเซียน 2015 : คุณจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

{“order”:4,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”Insights”,”titleColor”:”FFFFFF”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

ในความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2015 การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดในภายภาคหน้าเป็นสิ่งที่ท้าทายแม้กระทั่งกับบริษัทที่มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ตาม

ยิ่งอาเซียนปี 2015 เขยิบใกล้เข้ามาเท่าไหร่  ตลาดก็เต็มไปด้วยการคาดคะเน ความคิดเห็น ความเห็นต่าง และ การโน้มน้าวว่าประเทศสมาชิกนั้นมีความพร้อมที่เพียงพอหรือไม่ มุมมองที่มาจากเสียงส่วนมาก ซึ่งเห็นพ้องต้องกันอย่างท่วมท้นนั้นมองว่าภูมิภาคอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจโลกสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง และด้วยเหตุผลที่ดี อาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโต ทั้งนี้นีลเส็นได้ประมาณค่าการเติบโตของ GDP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะโตขึ้นเกือบ 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในอีกสิบปีข้างหน้า โดยภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยประชากรจำนวน 600ล้านคน ซึ่งในจำนวนประชากรที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีการขยับขยายและการเติบโตของกลุ่มคนชนชั้นกลางที่พยายามเขยิบสถานะทางการเงินให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น  ในขณะที่ผู้บริโภคชนชั้นกลางในเอเชียมีปริมาณประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มประชากรชนชั้นกลางทั้งหมดในโลกนี้ ซึ่งในอีกสิบปีข้างหน้าปริมาณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรชนชั้นกลางทั่วโลก ซึ่งมีปริมาณของการบริโภคมากกว่า 2  ล้านล้านดอลล่าสหรัฐจากอัตราส่วนของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น  ในขณะที่ประชากรชนชั้นกลางขยับขยายขึ้น พวกเขาก็มีความทะเยอทะยานที่มากขึ้นและพยายามหาโอกาสที่จะได้สินค้าพรีเมี่ยมหรือข้อเสนอที่ดีกว่า ซึ่งแสดงถึงสถานะทางสังคมที่สูงขึ้น

ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้จะมีผู้บริโภคที่มีฐานะร่ำรวยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการใช้เงินและใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางและพักผ่อนจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือย อาหารชั้นเลิศ  รถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ในปี 2020 การใช้จ่ายทั่วโลกกับสินค้าฟุ่มเฟือยนั้นคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นปริมาณประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลล่าสหรัฐ ซึ่งการเจริญเติบโตนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเอเชีย สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางนีลเส็นประมาณการว่าผู้บริโภคที่ร่ำรวยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างปี 2013 และปี 2020 และปริมาณการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น 100 พันล้านดอลล่าสหรัฐ

นอกเหนือจากการเติบโตของประชากรชนชั้นกลางและคนที่มีฐานะร่ำรวยแล้ว ภาพรวมด้านบวกของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ภูมิภาคนี้มีระดับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลก โดยสามในสิบของประเทศที่มีดัชนีความเชื่อมั่นมากที่สุดในโลกนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นการรองรับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงทางด้านผู้บริโภคนี้ การลงทุนในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับธุรกิจต่างๆ  The Asian Development Bank ประเมินว่าประเทศต่างๆ ในอาเซียน จะมีความต้องการเงินในการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ ในปี 2020 มากกว่า 500 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าดึงดูดและน่าสนใจ

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระเบียบวาระของอาเซียน เป็นผลให้องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินการทั้งในภูมิภาคและข้ามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านวิธีต่างๆ ซึ่งเปิดทางใหม่ๆ สำหรับประสิทธิภาพ ทางเลือกและโอกาสที่ดีขึ้น

แต่ความท้าทายมักจะมาพร้อมกับโอกาส สำหรับใครที่ทำธุรกิจอยู่ในภูมิภาค การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไป เนื่องจากบริษัทใหญ่ระดับโลกทั้งหลาย ต่างก็พุ่งเป้ามาที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะขยายผลประกอบการของตน นอกจากนั้น เมื่ออุปสรรคในการทำธุรกิจหลายประการถูกลบออกไป  หมายความว่าคู่แข่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยก็จะเริ่มโผล่เข้ามาให้เห็นมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม องค์กรข้ามชาติก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียที่เริ่มมุ่งเดินหน้าออกสู่ตลาดนอกเอเชียที่ซึ่งพวกเขาเริ่มมีการเติบโตและก้าวข้ามตลาดดั้งเดิมของพวกเขา

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีทั้งเอกลักษณ์และความซับซ้อนนี้ บริษัทจะต้องมีความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อที่จะทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและรอบรู้ อาเซียนปี 2015 จะเริ่มต้นและเร่งการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะคิดล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นและบริษัทใดที่ยังสามารถคงความตื่นตัวและเตรียมพร้อมการรับมือการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะมาถึงได้ ก็จะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด

ข้อมูลและมุมมองต่างๆ ที่อยู่ในบทความนี้ ถูกนำมาจากรายงาน Nielsen’s ASEAN 2015: Seeing around the corner in a new Asian landscape report ซึ่งเน้นหัวข้อ 3ประการหลักๆ คือ หนึ่ง ความสำคัญของเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในภูมิภาค สอง ความเกี่ยวพันของ อาเซียน 2015 กับธุรกิจ และสาม กลยุทธ์ที่ถูกออกแบบเพื่อให้ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยคุณสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ทันที หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Regan Leggett หรือตัวแทนนีลเส็นของคุณ

อ่านรายงานฉบับเต็ม

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อาเซียน 2015 : คุณจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.