NGHIÊN CỨU

VIDEO: CẬN CẢNH NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2015
Tin tức

VIDEO: CẬN CẢNH NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2015

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/press-room”,”title”:”Thu00f4ng cu00e1o bu00e1o chu00ed”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Việt Nam là đất nước có gần 90 triệu dân. Người tiêu dùng Việt hiện nay như thế nào? Có phải họ thuộc tầng lớp trung lưu? Thu nhập và sức mua của người tiêu dùng Việt đang tăng hay giảm? Họ đang chuộng xu hướng mua sắm tiện ích hay hiện đại? Họ là những người cập nhật về công nghệ? Các xu hướng chính để giúp các doanh nghiệp hiểu người tiêu dùng Việt Nam là gì? Làm sao để các doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh trái tim của người tiêu dùng Việt?

Hãy xem video Cận cảnh người tiêu dùng Việt năm 2015 để khám phá những cơ hội trong tương lai.