Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

PROMOCJA CYFROWA JEST JESZCZE LEPSZA DZIĘKI RANKINGOM REKLAMY CYFROWEJ WEDŁUG NIELSENA

8 minut czytania | Mila Lubis | Luty 2018
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Przeznaczone dla dziennikarzy i redaktorów:

  • Firma Nielsen udostępnia dziennikarzom i redaktorom wiele metodologii, dzięki którym można wykorzystać dane firmy Nielsen jako źródło informacji.
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat danych referencyjnych firmy Nielsen, należy skontaktować się z firmą Nielsen w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Firma Nielsen udostępnia wszystkie dane, które mogą być wykorzystane przez klientów.

PROMOCJA CYFROWA JEST JESZCZE LEPSZA DZIĘKI RANKINGOM REKLAMY CYFROWEJ WEDŁUG NIELSENA

Media cyfrowe a media konwencjonalne.

Studia z zakresu technologii cyfrowych dla telewizji i mediów.

Pozyskiwanie docelowej publiczności w branży mediów cyfrowych

Dżakarta, 14 lutego 2018 r. - Nie wszyscy wiedzą, jak media cyfrowe wpływają na media konwencjonalne. W tym celu należy opracować kombinację mediów, która będzie dostępna w najbliższym czasie. Generacja Z (10-19 lat). 97% osób z pokolenia Z ogląda telewizję, 50% korzysta z Internetu, 33% słucha radia, 7% ogląda telewizję ogólnodostępną, a 4% korzysta z innych mediów. W pokoleniu młodzieży (20-34 lata) 96% osób ogląda telewizję, a 58% korzysta z Internetu. Inne pokolenie to Generacja X (35-49 lat), która ogląda telewizję (97%), słucha radia (37%) i korzysta z Internetu (33%). Z kolei 95% osób z pokolenia Baby Boomers (50-64 lata) ogląda telewizję, 32% słucha radia, a 9% korzysta z Internetu. Dane te pochodzą z badania medialnego przeprowadzonego przez firmę Nielsen w Indonezji.

W dzisiejszych czasach klienci z całego świata korzystają z Internetu. W związku z tym, wieloekranowość w połączeniu z mediami cyfrowymi jest jednym z głównych czynników wpływających na wyniki. Telewizja, która łączy się z Internetem, stanowi 42%, a media cyfrowe, które łączą się z Internetem, stanowią 71%. Czas korzystania z mediów cyfrowych wydłużył się w ciągu ostatnich kilku lat, z 1,52 miesiąca (2014) do 3,8 miesiąca (2017). W związku z tym, długotrwałe korzystanie z mediów konwencjonalnych na świecie nie jest związane z żadną poważną przeszkodą.

W tym celu należy wykorzystać media cyfrowe, aby opracować strategię promocji w mediach cyfrowych. Czy w związku z tym, że pracownicy firmy wykorzystują media cyfrowe do komunikacji z mediami konwencjonalnymi, mogą osiągnąć swój cel?

Badania Nielsen Consumer Media View i Digital Ad Ratings (DAR) w mediach Kompas pozwoliły ustalić, jak duża liczba reklam w cyfrowej wersji Kompas (Kompas.com) jest mniejsza od liczby reklam w wersji surowej. Badania przeprowadzone przez Nielsen, takie jak DAR i Consumer Media View (CMV) wykazały, że większość użytkowników Kompas.com należy do pokolenia millenialsów (21-34 lata) i pokolenia X (35-49 lat). Są oni obecni w wielu dziedzinach, takich jak praca, gospodarka i biznes. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku jest serwis Kompas digital (Kompas.com), który jest dostępny od 35 lat.

Badanie Nielsen DAR przeprowadzone w ramach badania EMTEK Digital Media (bola.com i bintang.com) wykazało, że wśród najpopularniejszych mediów telewizyjnych i cyfrowych jest telewizja. Z badań wynika, że większość respondentów nie korzysta z telewizji cyfrowej (54%), podczas gdy inni nie korzystają z telewizji (SCTV/Indosiar). Jeśli chodzi o kontakty z innymi graczami, udział graczy online (Bola.com) jest mniejszy niż udział graczy online w telewizji (47%).

W wielu branżach, które chcą opracować strategię dla mediów cyfrowych, nie ma pewności, czy strategia dla mediów cyfrowych jest odpowiednia dla mediów konwencjonalnych. W mediach cyfrowych istnieje wiele różnych metod zarządzania kosztami, takich jak koszt za kliknięcie (CPC), koszt za tysiąc wyświetleń (CPM), koszt za pobranie (CPD) i inne.

W związku z kompleksowym podejściem do mediów cyfrowych, jak zwiększyć efektywność mediów cyfrowych, jest to czynnik mający wpływ na branżę. 

Zwiększanie liczby klientów cyfrowych za pomocą Digital Ad Ratings (DAR)

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings (DAR), które objęło ponad 3000 kampanii cyfrowych w Azji Południowo-Wschodniej w 2015 roku, spowodowało, że firma Nielsen opracowała benchmark On-Target dla rynku cyfrowego. Wartość wskaźnika On-Target to suma wpływów, które są osiągane w stosunku do całkowitej liczby wpływów, które są osiągane w momencie, gdy kampania cyfrowa jest prowadzona.

W Indonezji osiągnięto standard docelowy w kategorii i kategorii mediów cyfrowych. Kategoria produktów konsumenckich (CPG) osiągnęła w sumie 78% udziału w rynku mediów cyfrowych, przy czym odsetek ten wyniósł 69% w przypadku komputerów stacjonarnych i 80% w przypadku telefonów komórkowych. W odniesieniu do standardu mediów cyfrowych, Nielsen uwzględnił platformę medialną lub sieć (docelowo 43%) oraz stronę internetową (docelowo 60%).

INFORMACJE NA TEMAT RATINGÓW REKLAM CYFROWYCH (DAR)

Badanie Nielsen Digital Ad Ratings (DAR), które objęło ponad 3000 kampanii cyfrowych w Azji Tenggara w 2015 roku, pokazuje, że w półroczu 2017 roku 93% kampanii cyfrowych będzie korzystać z urządzeń mobilnych, Drukarki mobilne wyznaczają cel, do którego dążą, a nawet przewyższają zasięgiem zasoby cyfrowe i stacjonarne, co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki (Tabela 1).

Raport Nielsen Digital Ad Ratings Benchmark and Findings jest narzędziem służącym do badania efektywności indywidualnych kampanii reklamowych, przeprowadzanych w sposób proporcjonalny na dowolnej platformie cyfrowej, stacjonarnej i mobilnej, w oparciu o dane demograficzne, takie jak liczba użytkowników, liczba użytkowników, kategorie użytkowników i liczba użytkowników (liczba użytkowników, platforma/wyłącznik).

W całej Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur i Tajlandia) w ciągu ostatnich 18 i 49 lat liczba użytkowników cyfrowych wzrosła do 85%, co oznacza, że korzystają oni z platform mobilnych, cyfrowych i stacjonarnych. W 2016 roku 70% graczy na komputerach stacjonarnych i 66% na komputerach przenośnych będzie miało dostęp do nowych produktów.

Jeśli chodzi o cyfrowe kampanie reklamowe dla klientów w wieku 21-34 lat, kampanie reklamowe na platformie mobilnej są o 32% bardziej skuteczne niż na platformie stacjonarnej (78% na platformie mobilnej i 46% na stacjonarnej).

"W Azji Południowo-Wschodniej i Północnej, w związku z rosnącą popularnością technologii cyfrowej, w pierwszej kolejności wykorzystywane są urządzenia mobilne" - mówi Aimee Gerry, dyrektor ds. technologii cyfrowych w Azji Południowo-Wschodniej i Północnej w firmie Nielsen. "Podczas gdy rynek stacjonarny od dawna jest głównym miejscem, w którym użytkownicy mogą dokonywać zakupów na urządzeniach mobilnych, to w przyszłości może on przyczynić się do wzrostu sprzedaży na całym świecie. Dowiedzą się, że użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli korzystać z mobilnej platformy, aby stworzyć osobistą platformę dla swoich podopiecznych i sprawić, że będą oni lepiej przygotowani do pracy."

Biorąc pod uwagę kategorię produktu, drużyna z sektora komputerów i elektroniki oraz biznesu i rzemiosła ma czas, w którym może osiągnąć swój cel, np. 75% lub 73%, a w przypadku drużyny z sektora komputerów i elektroniki 56% lub 55%. (Lihat bagan 2).  

W Indonezji firma Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) jest odpowiedzialna za monitorowanie całego sektora, w którym media cyfrowe są wykorzystywane, ponieważ produkty z tego sektora nie są już dostępne dla określonego odbiorcy.

Na podstawie wyników badania On-Target Benchmark przeprowadzonego przez firmę Nielsen w Indonezji w podziale na kategorie można stwierdzić, że w kategorii "Konsumenci biznesowi i korporacyjni" z mediów cyfrowych korzysta 78 osób, z czego 92 osoby korzystają z komputerów stacjonarnych, a 55 osób z urządzeń mobilnych.

W kategorii "Produkty konsumenckie dla biznesu" (FMCG) udział wzięło 81 osób, z czego 69% na komputerach stacjonarnych, a 80% na urządzeniach przenośnych.

Tabela 1. Wskaźniki realizacji celu dla Azji Południowo-Wschodniej (dane demograficzne)

Tabela 2. Benchmark w Azji Południowo-Wschodniej (kategoria reklamodawców)

Tabela 3. Indonezja Wskaźnik realizacji celu

Tentang Nielsen Digital Ad Ratings Benchmark Report Southeast Asia

W tym badaniu zebrano dane dotyczące ponad 3 000 kampanii z Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru i Tajlandii, które miały miejsce 30 czerwca 2017 r., czyli w okresie, w którym minimalna liczba kampanii w danym kraju wynosiła 30. Obserwacje wykazały, że w jednym miejscu jest ponad 5 000 osób, które mają dostęp do 5 000 miejsc pracy, a ich populacja jest taka sama jak populacja dzieci. Liczba ta wynosi 30, co oznacza, że nie będzie on w stanie osiągnąć stałego poziomu zatrudnienia. Cel proporcjonalny to liczba mieszkańców, która obejmuje demografię i jest mniejsza niż całkowita liczba mieszkańców w kampaniach. Należy wybrać jedną z grup, które będą miały dostęp do wszystkich kategorii i danych demograficznych. Dane te mają na celu zbadanie sytuacji w miejscu, w którym przebywają ludzie, którzy mają mniej niż 20 lat, oraz określenie ich wpływu na sytuację w kraju. Jest to reprezentatywna grupa pracowników, która może się różnić w zależności od statystyk.

Tentang Nielsen Digital Ad Ratings

Badanie ankietowe Nielsen Digital Ad Ratings (DAR) to największa cyfrowa ankieta w całej Azji Tengarskiej, w której bierze udział ponad 3 000 kampanii, które zostały wyemitowane w Azji Tengarskiej w tym roku 2015. Większość (93%) kampanii reklamowych w Azji Centralnej to reklamy mobilne. Powyższe dane pokazują, jak ważna jest celowość, czyli wpływ na wyniki finansowe, które są osiągane przez klientów, a które są mniejsze niż wszystkie wyniki finansowe osiągane przez kampanie cyfrowe.

Laporan Tolok Ukur Nielsen DAR meliputi data normatif:

  • Demografis: Kelompok usia / gender
  • Wypożyczalnia, której celem jest wypożyczenie, może być wynajęta przez wypożyczalnię.
  • Kategorie produktów, które zostały zdefiniowane przez firmę Nielsen Ad Intel.
  • Penerbit tayangan vs platforma / jaringan iklan
  • Lingkup desktop vs seluler

Tentang Nielsen Consumer Media View

Dane dotyczące konsumentów pochodzą z badania Nielsen Consumer Media View, które zostało przeprowadzone w sposób ciągły. Badanie przeprowadzono w 11 miastach w Indonezji, a wzięło w nim udział ponad 16 000 respondentów.

Tentang Nielsen

Firma Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się badaniami i analizą danych, która dostarcza dużych i aktualnych informacji na temat rynku światowego. Aby zwiększyć sprzedaż na całym świecie, prosimy o zapoznanie się z aktualnymi i przyszłymi wynikami badań, a także z tym, co można zrobić w przyszłości. W ciągu ostatnich 90 lat firma Nielsen dostarczała dane i analizy na temat nowych i innowacyjnych rynków, a w przyszłości będzie również dostarczać informacje na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać istniejące rynki w branży konsumenckiej, medialnej, medialnej, rozrywkowej i rozrywkowej oraz w innych branżach. Nielsen, największa firma z indeksu S&P 500, obsługuje mniej niż 100 krajów i mniej niż 90 osób w całym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.nielsen.com.