Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Różnorodność

Nielsen wchodzi do Galerii Sław jako jedna z najlepszych firm dla kobiet w Indiach

4 minuty czytania | listopad 2020

06 listopada 2020 r. - Firma Nielsen już piąty rok z rzędu została uznana za jedną ze 100 najlepszych firm dla kobiet w Indiach za nieustanne wysiłki na rzecz integracji płci w miejscu pracy.

To osiągnięcie, uznane przez Working Mother Research Institute i AVTAR za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie różnorodności i integracji w Indiach, plasuje Nielsena wśród 100 wybranych firm, które znalazły się w "Galerii Sław". W tym roku w piątej z kolei edycji badania Best Companies for Women in India (BCWI), przeprowadzonego przez Avtar i Working Mother Media, wzięło udział 321 firm. Firmy biorące udział w badaniu były oceniane pod kątem różnych kryteriów, takich jak profil pracowników, praktyki rekrutacyjne, zatrzymanie i awans, świadczenia, bezpieczeństwo i ochrona oraz odpowiedzialność kierownictwa. 

Nitya Bhalla, Product Design Leader, Asia, która przewodzi inicjatywie Women In India (WIN) w Indiach, powiedziała: "To wspaniała wiadomość dla firmy Nielsen, która po raz kolejny została wyróżniona jako lider w dziedzinie zróżnicowanego miejsca pracy, oferującego elastyczność i świadczenia wspierające kobiety w ich karierze. Każdy pracownik firmy Nielsen ma równe szanse, by rozwijać się w naszej kulturze i korzystać z naszych programów mentorskich. Jako orędowniczka WIN w Indiach, jestem podbudowana, widząc wyniki naszych programów, których celem jest budowanie prawdziwie obiecującej przyszłości, jaka jest przed nami."

"W obliczu pandemii nadal priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo i komfort psychiczny naszych pracowników, ponieważ utrzymujemy najwyższą jakość i standard usług dla naszych klientów" - powiedział Mahipal Nair, People Development and Operations Leader, Africa, India, Middle East (AIM) region, Nielsen. "Biorąc pod uwagę wymagającą rolę kobiet w pracy i w domu, dołożyliśmy starań, aby zapewnić im pełne wsparcie i elastyczność, aby pomóc im w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jestem głęboko przekonana, że nasze mechanizmy zgodności i świadczenia zapewniają naszym pracownikom spokój ducha, który pozwala im pracować otwarcie, myśleć inaczej i wyprzedzać trendy."

Jeśli chodzi o zatrudnianie i rekrutację, zespół People Operations firmy Nielsen przeprowadził ostatnio kampanię, w ramach której do składania aplikacji na wolne stanowiska zaproszono przedstawicieli różnych grup, w tym osoby niepełnosprawne, dumę, weteranów wojskowych i kobiety. Firma Nielsen kładzie nacisk na parytet i zapewnienie równych szans poprzez uczciwy i przejrzysty proces rekrutacji, co znajduje odzwierciedlenie w proporcjach płci w firmie Nielsen. Na przykład, przed złożeniem oferty Nielsen bierze pod uwagę przynajmniej dwie kandydatki na wszystkie stanowiska kierownicze. Chociaż dla wielu kobiet przeszkodą może być przerwa w karierze spowodowana różnymi przyczynami, firma Nielsen zapewnia, że odpowiedni kandydaci z odpowiednimi celami zawodowymi są mile widziani jako część naszej organizacji. 

Organizacja dba o utrzymanie wrażliwego środowiska pracy, aby wspierać pracowników w ważnych momentach życiowych, takich jak macierzyństwo czy adopcja dziecka, dlatego zapewnia się odpowiednią elastyczność w zakresie godzin pracy i wydłużenia urlopu. Firma Nielsen oferuje również bezpłatny coaching macierzyński, który jest prowadzony w ramach umowy partnerskiej z zewnętrznym dostawcą usług eksperckich. Jako organizacja, firma Nielsen zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zachęca do przemieszczania się wewnątrz i wewnątrz zespołu oraz promuje możliwości zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze godzin.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które pozwalają na wspólne zrozumienie branży, niezbędne do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, użyteczne informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się obecnie, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.

Firma Nielsen, notowana na liście S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O organizacji Women in Nielsen (WIN) WIN to grupa ds. zasobów pracowniczych (ERG) firmy Nielsen, która koncentruje się na rozwoju kariery, mentoringu, dobrym samopoczuciu i rozwoju kobiet współpracowników. Niektóre z inicjatyw WIN w Indiach obejmują postępy w zakresie polityki dotyczącej urlopów macierzyńskich, elastycznych godzin pracy, nowych zasobów (np. usług żłobkowych i doradztwa) oraz w pełni funkcjonalny, neutralny pod względem płci program POSH (zapobieganie molestowaniu seksualnemu). Zespół People Operations firmy Nielsen regularnie przeprowadza kampanie uświadamiające dla pracowników, dotyczące polityki zerowej tolerancji dla wszelkich form molestowania. Jest to dodatkowo podkreślane poprzez moduły wprowadzające dla nowych pracowników oraz okresowe sesje prowadzone w razie potrzeby przez zespół prawny firmy Nielsen. Ponadto program WIN firmy Nielsen zapewnia parytet płacowy i kontroluje merytokrację podczas oceny wyników pracy kobiet, które wróciły z urlopu macierzyńskiego. Ponadto WIN prowadzi regularne sesje coachingowe i mentorskie, aby przygotować kobiety do pełnienia ról kierowniczych. O Avtar Women Avtar Women to usługa firmy Avtar mająca na celu tworzenie trwałych karier dla kobiet profesjonalistów. Ponad 3,5 lakh kobiet profesjonalistów jest zarejestrowanych w portalu, który został zaprojektowany wyłącznie w celu tworzenia i realizacji zintegrowanych karier zawodowych dla kobiet. Ponad 50000 kobiet znalazło pracę w organizacjach w całych Indiach. Są to organizacje z branży IT, BPO, FMCG, bankowości i usług finansowych, handlu detalicznego i innych.