Insights

Dôvera slovenských spotrebiteľov sa udržiava na európskom priemere
Novinky

Dôvera slovenských spotrebiteľov sa udržiava na európskom priemere

Index spotrebiteľskej dôvery na Slovensku sa v poslednom štvrťroku 2016 dostal na svoju najvyššiu dosiahnutú úroveň 82 a v priebehu posledných šiestich kvartálov tak kopíruje vývoj celoeurópskeho priemeru.  Údaje vychádzajú z kvartálnej globálnej štúdie spoločnosti Nielsen, ktorá meria spotrebiteľskú dôveru, hlavné obavy a investičné zámery spotrebiteľov v 63 krajinách sveta. Hodnoty tohto indexu nad a pod 100 indikujú stupeň optimizmu a pesimizmu.

Od prvého do štvrtého kvartálu 2016 sa index spotrebiteľskej dôvery zvýšil v 25 európskych krajinách z 34 meraných. Indexy v susedných krajinách sa však výrazne odlišujú. Česká republika sa vďaka nárastu indexu na svoje historické maximum 103 po prvýkrát dostala nad celosvetový priemer (101) a už dva roky sa svojím pozitívnym trendom odďaľuje od európskeho priemeru, aktuálne dosahujúceho úroveň indexu 81. V rámci všetkých európskych krajín zahrnutých do štúdie sa index v Českej republike dostal hneď za najoptimistickejšie Dánsko (107), ktoré už tradične obsadzuje vrchol rebríčka.

Spotrebiteľská dôvera v Poľsku sa po niekoľkých rokoch veľmi podobného vývoja ako zaznamenávalo Slovensko vyšplhala v priebehu roka 2016 na index 88. Naopak Maďarsko si dlhodobo udržiava najnižší index v rámci krajín V4 a úrovňou 64 v poslednom štvrťroku 2016 je výrazne aj pod európskym priemerom.
Dlhodobo najnižšie indexy dosahuje Ukrajina, ktorej index spotrebiteľskej dôvery dosiahol v poslednom kvartáli 2016 hodnotu len 52, hneď za ňou sa umiestnilo Grécko (53) a Bielorusko (55).
Najvýraznejším nárastom od prvého po štvrtý kvartál 2016 sa tešili – a dostali sa tak do rebríčka „skokanov“ roka s rastom viac ako 10 bodov na hodnote indexu – Holandsko +14 bodov (index v Q4 2016 = 100), Španielsko +12 bodov (86) a Švajčiarsko + 11 bodov (102). Na druhej strane rebríčka sú krajiny, ktoré najviac utrpeli stratou na spotrebiteľskej dôvere: Lotyšsko -8 bodov (index v Q4 2016 = 69), Turecko -6 bodov (90) a Litva -5 bodov (74).

INDIKÁTORY SPOTREBITEĽSKEJ DÔVERY SLOVÁKOV STÁLE V NEGATÍVNEJ ZÓNE, ALE S POZITÍVNYM TRENDOM

Do hodnotenia indexu spotrebiteľskej dôvery vstupujú tri hlavné indikátory, ktorými sú pracovné vyhliadky, osobné financie a chuť nakupovať. K najvýraznejšej zmene k pozitívnemu vnímaniu došlo u slovenských spotrebiteľov pri pracovných možnostiach: síce stále väčšina má negatívny postoj, ale 39 % respondentov vníma svoje pracovné vyhliadky na nasledujúci rok ako dobré alebo vynikajúce, kým začiatkom roka 2016 to bolo len 31 %. K posunu došlo v priebehu roka aj pri vnímaní finančného stavu: 45 % respondentov pozitívne hodnotí svoju finančnú situáciu na nastávajúci rok (oproti 41 % v Q1 2016).  V poslednom kvartáli roka došlo medzi slovenskými respondentmi aj k miernemu nárastu tých, ktorí hodnotia nastávajúce obdobie ako vhodný čas  na nakupovanie (33 % vs. 31 % v Q1 2016).  

SLOVÁCI SA NAJVIAC OBÁVAJÚ O SVOJE ZDRAVIE,
PRIEMERNÝ EURÓPAN O EKONOMIKU

Okrem indikátorov spotrebiteľskej dôvery sa štúdia zameriava aj na monitoring hlavných obáv. Ekonomika (21 %), terorizmus (21%) a pracovné istoty (19 %) sa nachádzajú v rebríčku prvých troch najväčších obáv v Európe, avšak slovenskí spotrebitelia sa na rozdiel od európskeho priemeru podstatne menej obávajú o ekonomiku (11 %) a terorizmus (13 %). Naopak, za svoju najväčšiu a druhú najväčšiu súčasnú obavu označili Slováci, podobne ako aj v predchádzajúcich štvrťrokoch, zdravie (42 %), čím si v rámci európskych krajín Slovensko   znovu potvrdilo prvenstvo s najvyšším percentom respondentov obávajúcich sa o svoje zdravie. Obavy o pracovné istoty sa dostali medzi slovenskými respondentmi na druhú priečku (25 %) a tretiu obsadil strach z dlhov (15 %). Terorizmus sa v predchádzajúcich kvartáloch dostal aj na Slovensku do troch najväčších obáv, ale v poslednom štvrťroku ho už len 13 % respondentov (oproti 23 % v Q3 2016) uviedlo ako najväčšiu a druhú najväčšiu obavu.

NAJVIAC ŠETRÍME NA NOVOM OBLEČENÍ A HOTOVOSŤ INVESTUJEME DO ÚSPOR

Ako sa Slováci snažia znižovať svoje výdaje? Viac ako polovica respondentov, ktorí sa snažia znižovať svoje náklady, šetrí na novom oblečení (57 %), nasledujú úspory nákupom lacnejších potravín (41 %) a rovnako 41 % kráti rozpočet na plyn a elektrinu. Po pokrytí základných výdajov na živobytie si Slováci stále najčastejšie ukladajú  hotovosť do úspor (47 %) a viac ako tretina investuje do na vybavenie do domácnosti (37 %). Prvou voľbou priemerného Európana je rovnako ako u slovenského respondenta ukladanie hotovosti do úspor (36 %), avšak na druhé miesto sa v európskom meradle dostalo investovanie ušetrenej hotovosti do nového oblečenia (34 %).

O NIELSEN GLOBÁLNEJ ŠTÚDII SPOTREBITEĽSKEJ DÔVERY A INVESTIČNÝCH ZÁMEROV

Štúdia spotrebiteľskej dôvery a investičných zámerov spoločnosti Nielsen sleduje dôveru, hlavné obavy a investičné zámery spotrebiteľov medzi viac ako 30 000 internetovými respondentmi v 63 krajinách sveta. Hodnoty indexu spotrebiteľskej dôvery nad a pod 100 indikujú stupeň optimizmu a pesimizmu. Zistenia prieskumu sú založené na deklarovaných odpovediach respondentov. Zber dát na obdobie Q4 2016 prebiehal v období od 31. 10. do 18. 11. 2016.

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna výskumná agentúra, ktorá poskytuje celkové pochopenie toho, čo spotrebitelia na celom svete sledujú a kupujú. Nielsen nemeria iba televízne vysielanie, ale aj sledovanosť na ostatných zariadeniach vrátane online merania alebo merania mobilnej komunikácie. V rámci sledovania rýchloobrátkového tovaru ponúka výrobcom spotrebného tovaru a obchodným reťazcom rozsiahly pohľad na celkový vývoj v oblasti FMCG. Vďaka spojeniu merania televíznej a online sledovanosti s informáciami o vývoji rýchloobrátkového tovaru poskytuje Nielsen svojim klientom najkvalitnejší zdroj dát, ako aj analytické služby. Nielsen pôsobí vo viac ako 100 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90 % celkovej svetovej populácie. Pre viac informácií navštívte  www.nielsen.com.

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571